سیاستاخبارصحت

محمداشرف غنی: وزارت صحت عامه، گزارش منابع تخصیص شده به خاطر مبارزه به موقع با ویروس کرونا را با مردم شریک کند

کابل/ 3 جدی/ باختر
جلسه رهبری مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز در ارگ برگزار شد.
ابتدا داکتر محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه با اشاره به ضرورت عاجل آکسیجن در شفاخانه های مرکز و ولایات، گفت که به زودی هشت دستگاه آکسیجن در مکان های مورد ضرورت نصب خواهد شد که با آنها، مشکل مریضان کرونایی حل می شود.
وزیر صحت عامه، لیست ادویه جات و وسایل طبی مورد ضرورت برای یک سال ۱۷ شفاخانه در مرکز و ۱۰ شفاخانۀ ولایتی و بخش پروژه های خدمتی عاجل ICUرا که قبلاً رییسان شفاخانه های دولتی کابل تایید کرده بودند، ارائه کرد.
داکتر محمد جواد عثمانی گفت که مشکل تست های PCR مسافرینی که به پاکستان می روند، از طریق وزارت امور خارجه با آن کشور شریک شده است که برای مسافرین تسهیلات به میان آید.
بعد دیوه صمد دستیار مقام عالی ریاست جمهوری، معلومات سروی انجام شده در رابطه به آکسیجن برای ۳۴ ولایت و وضعیت وسایل محافظتی پرسونل صحی را ارائه کرد و گفت که سیستم مرکزی آکسیجن در ۳۱ ولایت فعال نبود و مراکز صحی از بالون های آکسیجن استفاده می کنند. هشت ولایت آکسیجن مورد نیاز را خودشان تولید می کنند و متباقی از ولایت های همجوار آکسیجن را به دست می آورند.
رییس جمهوری پس از استماع گزارش های آنان، به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد که گزارش واضح را در مورد ضرورت و امکانات تهیۀ اکسیجن در مدت دو هفته، آماده کند که حكومت به اساس آن، اقدامات عاجل را روی دست گیرد.
محمداشرف غنی گفت: وزارت صحت عامه، شفاخانه هایی را که به خاطر کوید ۱۹ می سازد، باید معیارهای مورد نیاز را نیز مشخص کند که رسیدگی به موقع به آن صورت گیرد.
رییس جمهوری کشور با اشاره به تاخیر معاش داکتران و کارکنان صحی موج اول کرونا، گفت که وزارت صحت عامه در این خصوص باید پلان واضح ترتیب کند که از تاخیر اجرای معاش داکتران و کارکنان صحی مبارزه با موج دوم کرونا، جلوگیری به عمل آید.
رییس جمهوری در اخیر سخن هایش گفت که وزارت صحت عامه باید گزارش منابع تخصیص شده و اقدامات خویش را به خاطر مبارزه با ویروس کرونا وقتاً فوقتاً با مردم شریک کند، زیرا این نهاد به مردم پاسخگو است.
باختر
جلسه رهبری مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز در ارگ برگزار شد.
ابتدا داکتر محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه با اشاره به ضرورت عاجل آکسیجن در شفاخانه های مرکز و ولایات، گفت که به زودی هشت دستگاه آکسیجن در مکان های مورد ضرورت نصب خواهد شد که با آنها، مشکل مریضان کرونایی حل می شود.
وزیر صحت عامه، لیست ادویه جات و وسایل طبی مورد ضرورت برای یک سال ۱۷ شفاخانه در مرکز و ۱۰ شفاخانۀ ولایتی و بخش پروژه های خدمتی عاجل ICUرا که قبلاً رییسان شفاخانه های دولتی کابل تایید کرده بودند، ارائه کرد.
داکتر محمد جواد عثمانی گفت که مشکل تست های PCR مسافرینی که به پاکستان می روند، از طریق وزارت امور خارجه با آن کشور شریک شده است که برای مسافرین تسهیلات به میان آید.
بعد دیوه صمد دستیار مقام عالی ریاست جمهوری، معلومات سروی انجام شده در رابطه به آکسیجن برای ۳۴ ولایت و وضعیت وسایل محافظتی پرسونل صحی را ارائه کرد و گفت که سیستم مرکزی آکسیجن در ۳۱ ولایت فعال نبود و مراکز صحی از بالون های آکسیجن استفاده می کنند. هشت ولایت آکسیجن مورد نیاز را خودشان تولید می کنند و متباقی از ولایت های همجوار آکسیجن را به دست می آورند.
رییس جمهوری پس از استماع گزارش های آنان، به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد که گزارش واضح را در مورد ضرورت و امکانات تهیۀ اکسیجن در مدت دو هفته، آماده کند که حكومت به اساس آن، اقدامات عاجل را روی دست گیرد.
محمداشرف غنی گفت: وزارت صحت عامه، شفاخانه هایی را که به خاطر کوید ۱۹ می سازد، باید معیارهای مورد نیاز را نیز مشخص کند که رسیدگی به موقع به آن صورت گیرد.
رییس جمهوری کشور با اشاره به تاخیر معاش داکتران و کارکنان صحی موج اول کرونا، گفت که وزارت صحت عامه در این خصوص باید پلان واضح ترتیب کند که از تاخیر اجرای معاش داکتران و کارکنان صحی مبارزه با موج دوم کرونا، جلوگیری به عمل آید.
رییس جمهوری در اخیر سخن هایش گفت که وزارت صحت عامه باید گزارش منابع تخصیص شده و اقدامات خویش را به خاطر مبارزه با ویروس کرونا وقتاً فوقتاً با مردم شریک کند، زیرا این نهاد به مردم پاسخگو است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا