اخبارفرهنگ

محمدطاهر زهیر بر تدوین طرح جامع حوزۀ فرهنگی کابل تاکید کرد

کابل / 4 جدی / باختر

به ریاست محمد طاهرزهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نشستی به منظور ایجاد ” حوزۀ  ( زون ) فرهنگی کابل ” ، برگزار شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین نشست که با حضور هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد، عبدالمقیم افغان رییس پالیسی و پلان وزارت اطلاعات وفرهنگ، دررابطه به طرح ایجاد حوزۀ ( زون ) فرهنگی کابل، معلومات داد .

وی افزود که به اساس برنامۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ و دیدگاه رییس جمهوری کشور، حوزۀ فرهنگی کابل ایجاد می شود که شامل مجتمع فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و ورزشی؛ ساحات باستانی و پارک باستانشناسی وهمچنان ساحات توریستی ، خواهد بود .

وی افزود که این حوزه؛ ساحات پل محمود خان ، دامنۀ کوه های شیوکی ، تپۀ نادرخان، کول حشمت خان و بالاحصارکابل را دربرمی گیرد.

رییس پالیسی وپلان خاطرنشان کرد که این طرح درنشست آینده با نهاد های ذیربط و همکار وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک می شود و پس از ارائه دیدگاه های آنان و غنی شدن، غرض منظوری و آغاز کارعملی به مقام ریاست جمهوری ارائه می شود.

همچنان دراین نشست هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ نظریات و دیدگاه های شان را به خاطر غنی شدن طرح، ابرازکردند.

بعد، سرپرست وزات اطلاعات فرهنگ، با قدردانی ازریاست پالیسی و پلان به خاطر آماده کردن طرح مذکور، برقدمت و اهمیت ساحات و آبدات تاریخی به خصوص بالاحصارکابل اشاره کرد .

وی گفت که بالاحصارکابل یکی از مهم ترین اماکن تاریخی درسطح آسیای میانه است و حدود 5 هزار سال قدمت دارد، 20 سال پایتخت سلطنت ظهیرالدین بابرشاه بود و ازدورۀ تیموریان تا امیرعبدالرحمان خان، مکان مهم برای سلطنت بوده است

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برتکمیل کار طرح ایجاد حوزۀ  

 ( زون ) فرهنگی کابل، طی مراحل و آغاز کارعملی دراین راستا؛ تاکید کرد .

احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا