اخبارTOPصحت

محمد اشراف غنی: هدف نشست های مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، ازمیان برداشتن مشکلاتی است که بخش صحت به آن مواجه است

کابل / 23 قوس / باختر

دومین نشست مبارزه با موج دوم ویروس کرونا امروز به  ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر گلخانۀ ارگ برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر؛ در این نشست، ابتدا احمدجواد عثمانی وزیر صحت عامه، جزئیات فیصله و اقدامات نشست قبلی مبارزه باموج دوم کرونا را شریک کرد و گفت : هدف اساسی ما تقویت سیستم صحی است و مصئونیت از وضعیت حساس احتمالی کرونا است.

وزیر صحت عامه معلومات خویش را در رابطه به ارزیابی فعالیت ها و ظرفیت شفاخانۀ افغان-جاپان، همکاری های موسسات بین المللی با وزارت صحت عامه، ارزیابی وضعیت شفاخانۀ محمد علی جناح، نهایی شدن فهرست تقدیر از کارکنان ۱۷  شفاخانه در شهر کابل، سرویلانس، لیست ادویه ها و تجهیزات شفاخانه های شهر کابل و شفاخانه های ولایتی، رویدادهای کرونایی در وضعیت جاری،  وضعیت هفتۀ ۴۸ نسبت به  هفتۀ ۴۹ (هفتۀجاری) و گراف رویدادهای مثبت کرونا در هفتۀ گذشته در ۳۴ ولایت کشور، ارائه کرد.

احمدجواد عثمانی پلان ملی صحت به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایت ها را تشریح کرد و گفت که در سطح مرکز و ولایت ها فعالیت پنج نوع کمیته ادامه داشته و مطابق این پلان در راستای ارتقا و تشخیص ظرفیت و افزایش بستر در شفاخانه های مشخص شده به خاطر کوید۱۹، کار می کنند.

احمدجواد عثمانی گفت که به خاطر  افزایش هماهنگی میان وزارت ها و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، پلان وضع محدودیت ها در حال تطبیق است.

وزیر صحت عامه گفت که شماری از سازمان های بین المللی همکار به ویژه یونسیف که در زمینۀ فراهم کردن آکسیجن برای شفاخانه ها فعالیت دارند و سازمان صحی جهان که در بخش ارتقای ظرفیت بخش صحت همکاری می کند، تعهدات خویش را عملی نکرده و گزارش فعالیت های شان را با ما شریک نه نموده اند.

رییس جمهوری پس ازشنیدن گزارش وزارت صحت عامه، گفت : در سطح استراتیژیک، هدف ما از برگزاری این نشست ها، از میان برداشتن موانع و مشکلاتی است که بخش صحت به آن مواجه است و ما باید برای وضعیت بد و بدتر پلان مشخص عمل و سناریوها داشته باشیم تا همانند مبارزه با موج اول، مبارزۀ ما با موج دوم کرونا موفق شود.

رییس جمهوری کشور با اشاره به رویدادهای مثبت کرونا در ولایت ها  گفت: در مناطق که انتشار ویروس کرونا در حال افزایش است، باید اقدامات مشخص صورت گیرد و به ارتقای ظرفیت، توجه جدی شود.

وی افزود که هرچه زودتر، پلان ها به هدف رساندن خدمات صحی به ولایت های صعب العبور، مشخص شود.

رییس جمهوری گفت که باید گراف تغییر رویدادهای کرونا به گونۀ دقیق تعقیب و پیشنهاد های درست دراین زمینه ارائه شود تا کمک های صحی به هرمنطقه به گونه دقیق و به موقع رسانیده شود و عامل انتقال ویروس از سرحدات به ارزیابی دقیق ضرورت دارد.

محمد اشرف غنی با تاکید بر این که باید حالت های عاجل ویروس کرونا در ولایت ها مشخص و تعریف شود، گفت که جریان آگاهی عامه به مردم، منظم، دقیق و هرچه بیشتر توسعه یابد.

رییس جمهوری گفت که موسسات بین المللی به شمول سازمان یونسیف و سازمان صحی جهان باید گزارش فعالیت ها و تعهدات خویش را هرچه زودتر با وزارت صحت عامه شریک کنند و سازمان صحی جهان و یونسیف به خاطر عملی نکردن تعهدات شان پاسخگو هستند.

رییس جمهوری کشور با اشاره به اهمیت آکسیجن، به وزارت صحت عامه هدایت داد که در رابطه به کمبودی آکسیجن، گزارش دقیق را ترتیب و به جلسۀ بعدی مبارزه با موج دوم کرونا ارائه کند.  

وی افزود که هر موسسه بین المللی که در این بخش همکاری نمی کند، وزارت صحت عامه خودش اقدامات عاجل کند.

رییس جمهوری، فهرست تهیه شده به هدف تشویق داکتران و کارکنان صحی از سوی وزارت صحت عامه را منظور کرد و به اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری هدایت داد که در راستای بازسازی و نظافت ۱۹ شفاخانه کابل، اقدامات عاجل را روی دست گیرد.

همچنان رییس جمهوری در اخیر سخنانش گفت که وزارت صحت عامه در همکاری با موسسۀ گاوی(Gavi) در بخش توزیع واکسین در افغانستان کارکند،  پلان منظم به خاطر تهیه و توزیع واکسین و حفاظت از آن ترتیب شود، در شفاخانه ها سردخانه ایجاد کند و  روی ارتقای ظرفیت کار صورت گیرد.احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا