اخبارصحت

محمد اشرف غنی، برنامه های مبارزه با ویروس کرونا و اصلاحات در وزارت صحت عامه را استماع کرد

کابل/ 16جدی/ باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عصر دیروز در نشستی با مسوولان وزارت صحت عامه در خصوص پلان مبارزه با ویروس کرونا و اصلاحات در بخش های مختلف این وزارت، صحبت کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر؛ در این نشست داکتر بشیر نورمل، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، پلان مبارزه با ویروس کرونا را ارائه کرد و در مورد دستگاه تولید آکسیجن، آگاهی عامه، بهبود کیفیت خدمات صحی، تنظیم امور دوایی و بازنگری تشکیل وزارت صحت عامه معلومات داد.

وی درکنار ارائه معلومات در مورد سناریوی پیش بینی شدۀ ویروس کرونا، افزود: اوج شیوع ویروس کرونا را گذشتانده ایم و در جریان دو هفتۀ آینده این ویروس حالت نزولی را به خود خواهد گرفت.

رییس جمهوری پس از استماع صحبت های موصوف، گفت که در خصوص موج دوم ویروس کرونا و نوع جدید این ویروس و همچنان نصب دستگاه های تولید آکسیجن به مردم آگاهی داده شود.

رییس جمهوری افزود: بررسی همه جانبه در مورد نیازمندی های ما به وسایل و تجهیزات طبی در دو سال آینده صورت گیرد. همچنان ادارۀ تنظیم امور دوایی و انستیتوت ملی صحت عامۀ افغانستان مستقل شوند و امور شفاخانه ها به خاطر ارائه بهتر خدمات صحی در دو شفت تنظیم شوند و در نظر داریم که شفاخانه های معیاری را در کشور اعمار کنیم.

محمداشرف غنی گفت: صلاحیت ها و مسوولیت ها واضح و روی ترتیب بهترین تشکیل به خاطر ارائه خدمات، کار شود و در کنار تجدید نظر در زمینه ارائه خدمات ازسوی موسسات غیردولتی، از منابع و امکانات موجود استفاده بهتر صورت گیرد.

رییس جمهوری همچنان گفت که در قسمت استخدام، به ویژه استخدام مشاوران باید ساختار و معیارهای شفاف وجود داشته باشد.

سپس عبدالقدیر قدیر، سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت عامه در مورد NTA و ادغام پروژه ها به وزارت صحت عامه، صحبت  کرد.

وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی در زمینۀ اصلاحات در شفاخانه ها و ادغام «پولیو» و «ای پی ای» به وزارت صحت عامه و پلان های کوتاه مدت و درازمدت این وزارت، معلومات ارائه کرد.

رییس جمهوری به اداره های ذیربط هدایت داد تا بررسی های شان را از نگاه حقوقی و اداری به خاطر مبدل کردن شفاخانه ها به شرکت های دولتی، انجام دهند.

وی افزود: شرکت های وارد کنندۀ دوا باید استندردها و قیمت های دوا را تعریف کنند و مسوولیت کیفیت دوا را به دوش بگیرند و همچنان در عرصۀ سرمایه گذاری به خاطر تولید دوا در داخل کشور، همکاری کنند.

عبدالقدیر قدیر، سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت عامه، حبیب ځدران، معین وزارت مالیه و وژمه سلیمی، آمر بخش صحت وزارت مالیه، گزارش شان را در مورد بودجۀ عادی و انکشافی وزارت صحت عامه با رییس جمهوری شریک کردند.

آنان گفتند که مصرف بودجه بالا رفته است، اما متاسفانه در قسمت کیفیت خدمات صحی تغییر ملموس به میان نیامده است. همچنان پیشنهادهای شان را در مورد توقف بعضی از پروژه ها، ادغام پروژه های موازی و آوردن شمار از پروژه ها در بودجۀ عادی ارائه کردند.

رییس جمهوری، پس از استماع گزارش ها گفت که ساختتار شفاف به میان آید و پروژه ها مورد تفتیش قرارگیرند و گزارش آنها به ریاست جمهوری ارائه شود.

محمداشرف غنی در اخیر سخنانش گفت که تمرکز و صرفه جویی بیشتر شود، روی برقی سازی افغانستان کار می شود و از مزایایی برقی شدن باید در عرصۀ صحت، استفادۀ اعظمی شود. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا