سیاست

محمد اشرف غنی : تصویری که از ملت ما دربیرون عرضه می شود ، تصویر دیروز است

کابل باختر/ 23/ دلو
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دراولین نشست ملی مشورتی صلح ابعاد مختلف روند صلح و مذاکرات را با طالبان به تحلیل گرفت و گفت بحث شما نمایندگی از افغانستان امروز می کند اما تصویری که از ملت ما دربیرون عرضه می شود ، تصویر دیروز است .
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ، به یقین افغانستان پس طالبان از مراحل دشوار و سخت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی چه درعرصه ملی و چه درعرصه بین المللی عبور کرده است وامروز به عنوان کشوری دارای حاکمیت قانونی و مردم سالار نه تنها در معادلات سیاسی و اجتماعی داخلی بل در معاملات منطقه یی و فرامنطقه یی نقش کلیدی را به خاطر تامین منافع ملی مردم بازی کرده است ومی کند و هرگز خواهان اشتراک درمعادله نمی شود که درآن منافع ملی ملت بزرگ افغانستان ، ارزشهای ملی و مدنی جامعه مردم سالار این کشور مدنظر نباشد.
مردم افغانستان درمسیر گذار از نشست و رسیدن به دموکراسی مردم سالاری قربانی های فراوان داده اند وهرگز حاضر نیستند این ارزش ها نادیده گرفته شود.
افغانستان دیروز بایک اقدام کشور همسایه پاکستان که گذرگاه تورخم را مسدود می کند ، مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی دچار بحران می شدند.
اما امروز اگر ماه ها  این گذرگاه بسته شود تاثیری به ملت افغانستان ندارد.
به همین گونه افغانستان درعرصه بین المللی ومنطقه یی نیز با دیروز قابل مقایسه نمی باشد . این کشور با کشورهای دارای اقتصاد بزرگ درجهان پیمان های راهبردی امضا کرده است و درایجاد تفکر توسعه همکاری های اقتصادی منطقه یی نقش مرکزی داشته است.
به این دلیل دقیق است که تصویری از افغانستان امروز ارائه شود افغانستان که پابندی عام و تام به معاهده قراردادها ، میثاق ها ، کنوانسیون ها وپروتوکول های جهانی دارد ، تامین حقوق بشر ، زنان ، جوانان و سایر اقشار جامعه را درسرخط دارد و درنبرد با هراس افگنی بیشترین قربانی ها را داده است.  نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا