سیاست

محمد اشرف غنی رییس جمهور ، سنگ تهداب تالار جلسات و جمنازیوم ولایت نیمروز را گذاشت

کابل 5 حوت باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفر به ولایت نیمروز، امروز در مرکز آن ولایت در شهر زرنج، سنگ تهداب تالار جلسات ولایت و جمنازیوم ورزشی را گذاشت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،رییس جمهور غنی با ابراز  تبریکی به مردم به خاطر تهداب‌گذاری تالار جلسات ولایت و جمنازیوم ورزشی، گفت: امروز افتخار می کنم که سنگ تهداب تالار جلسات ولایت و جمنازیوم را گذاشتم. جوانان نیمروز با وصف امکانات اندک در ورزش بسیار خوب درخشیدند و بالای شان افتخار می کنم. وی افزود که با اعمار تالار ورزشی، فعالیت های ورزشی جوانان بیشتر خواهد شد.
رییس جمهور خاطرنشان ‌کرد : در اکثر ولایت ها،  مشکل نبود تالار جلسات موجود است و به منظور حل این مشکل، به اساس پالیسی رشد متوازن، تصمیم اتخاذ شده است که در۲۰ ولایت کشور، مانند قصر سلام‌خانه، ساختمان ها اعمار نماییم.
رئیس‌جمهور کشور گفت : پول این پروژه ها از بودجه ملی است و منبع آن، ۱۸ میلیارد افغانی پول صرفه‌جویی شده کمیسیون تدارکات ملی و از عواید داخلی ما می باشد که در چهارسال گذشته ۹۰ در صد افزایش یافته است.
وی افزود: همه به این مرتبط است که ما به خودکفایی برسیم و ملت درک خواهد کرد، هرباری که عواید بیشتر می شود، به‌جای و به گونه شفاف به مصرف می رسد.
انجنیر عبدالباقی عمر با ارائه معلومات به رئیس جمهور در خصوص پروژه ها، گفت که این پروژه ها که در ۱۸۰۰ مترمربع زمین تطبیق می شود، ظرفیت گنجایش۲۰۰۰ نفر را خواهد داشت.
وی افزود: ساختمانی که به شکل سلام خانه اعمار می شود، به هزینه ۵۰ میلیون افغانی در مدت شش ماه به پایه اکمال خواهد رسید.  نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا