اخبارفرهنگTOP

محمد طاهر زهیر: رشد عرصۀ سینما بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست

کابل/ 26 قوس / باختر

 وزارت اطلاعات وفرهنگ، حامیان وتمویل کنندگان جشنوارۀ ملی فلم افغانستان “لاجورد” را امروز، تقدیرکرد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ به این مناسبت محفلی با حضور هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ، شماری ازشخصیت های فرهنگی، سینماگران وهنرمندان؛ به ابتکارریاست افغان فلم وزارت اطلاعات وفرهنگ، برگزارشد.

دراین محفل، محمد طاهر زهیرسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی از برگزارکنندگان، حامیان و تمویل کنندگان جشنوارۀ ملی فلم افغانستان ” لاجورد، تشکر کرد و نقش هنر و هنرمندان سینما را درجامعه مهم دانست.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از کارکردهای هنرمندان سینمای کشور به ویژه در جشنوارۀ لاجورد، به قدردانی یاد کرد و ازبخش خصوصی خواست که درزمینۀ رشد هنر سینما و ایجاد سینما ها سرمایه گذاری کنند .

محمد طاهرزهیر گفت که رشد عرصۀ سینما بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست .

وی نقش بخش خصوصی را دررشد فرهنگ و هنر سینما ارزشمند دانست و حمایت وزارت اطلاعات وفرهنگ را ازسرمایه گذاری دربخش سینما ابراز کرد و همچنان تاکید کرد که با همکاری هنرمندان سینما و سینما گران کشور، طرحی به منظور ایجاد شورای عالی هنر سینما، آماده شود. همچنان پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی، از کسانی که دربرگزاری جشنوارۀ ملی فلم افغانستان ” لاجورد ” تلاش کرده اند، به قدردانی یاد کرد وابرازامیداوری کرد که درآینده نیز چنین جشنواره ها با شکوه تر برگزارشود. دراین محفل مریم جهان بین مدیر برگزاری جشنوارۀ ملی فلم افغانستان ” لاجورد “، صحبت کرد و گفت که این جشنواره فضای همکاری مشترک میان سینماگران بخش دولتی و خصوصی را ایجاد کرد و برگزاری این جشنواره را دستآورد خوب درعرصۀ سینمای کشوردانست.

به همین ترتیب، صحرا کریمی رییس افغان فلم درسخنانش برگزاری این جشنواره را درراستای رشد صنعت فلم و سینما درکشور ارزشمند دانست و از تلاش نهاد ها و کسانی که دربرگزاری این جشنواره با ریاست افغان فلم همکاری کرده اند، تشکرکرد.

درجریان این محفل فلم مستندی ازفعالیت های اخیرافغان فلم به نمایش گذاشته شد وهمچنان برای حامیان و تمویل کنندگان این جشنواره، تقدیرنامه ها اعطا شد . احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا