اخبارفرهنگآموزش

محمد طاهر زهیر و دکتورعباس بصیر تفاهمنامۀ توزیع شمارۀ معیاری بین المللی کتاب( ISBN -شابک) را امضا کردند

 کابل / 7 دلو / باختر

محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و دکتور عباس بصیر وزیرتحصیلات عالی امروز تفاهمنامۀ همکاری توزیع شمارۀ معیاری بین المللی کتاب( ISBN – شابک) را امضا کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این تفاهمنامه به منظور معیاری کردن چاپ و نشر کتاب های درسی و ممد درسی که به شیوه های تحقیقی، تالیف و ترجمه تولید می شود، امضا شد. درمراسم امضای این تفاهمنامه، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که شابک ( ISBN ) شمارۀ بین المللی و اعتبار دهی کتاب است که درتمام کشورهای جهان استفاده می شود.

  وی افزود که با تاسف درسال های گذشته شماری ازناشران کشوربه این اعتباربین المللی اهمیت قایل نشده اند و یا هم به خاطر فرار از مالیات، از آن دوری جسته اند که این کار ازیک سو اعتباربین المللی کتاب را پایان می آورد و ازجانب دیگر اعتبار نشرات کشور را.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، نشر کتاب را درافغانستان درمقایسه با کشورهای همسایه بسیار ناچیز دانست وگفت: کتاب هایی که شمارۀ شابک نداشته باشد، در شمارش یونسکودرج نمی شود و اعتباربین المللی نیز کسب نمی کند. محمد طاهرزهیر، توزیع شابک ( ISBN ) شمارۀ بین المللی و اعتبار دهی کتاب را درمعیاری کردن کتاب، موثرخواند و گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ آمادگی دارد که برای سایر وزارت ها و نهاد ها، شمارۀ شابک توزیع کند.

همچنان دراین مراسم دکتورعباس بصیر وزیرتحصیلات عالی درصحبتی، امضای این تفاهمنامه را گام ارزشمند درمعیاری کردن و اعتباری شدن کتاب، دانست و گفت که وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد که تولیدات علمی را افزایش دهد. دکتوربصیر خاطرنشان کرد که اساس توسعۀ یک کشور درتحقیقات علمی است و اگریک پالیسی به اساس تحقیقات علمی استوارنباشد، قابل اجرا نیست.

وی افزود: درصورتی که آثارنویسندگان و محصولات استادان پوهنتون به چاپ برسد و شمارۀ شابک نیزداشته باشد، ما را دراعتباردهی کتاب و هم درارقام ثبت یونسکو کمک می کند.

دراین مراسم ذکی الله امیری آمرکاپی رایت وزارت اطلاعات وفرهنگ و مرضیه وفایی رییس تحقیق، تالیف و ترجمۀ وزارت تحصیلات عالی نیز دررابطه به اهمیت استفاده ازشمارۀ معیاری بین المللی کتاب، شابک ( ISBN )، معلومات دادند. آنان گفتند که تمام ناشران ومولفان درچاپ آثار واجد شرایط شان از شمارۀ معیاری بین المللی کتاب، شابک ( ISBN )، استفاده کنند وبه سوی معیاری شدن درعرصۀ چاپ و نشر کتاب گام بردارند.

دراخیراین مراسم سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و وزیرتحصیلات عالی تفاهمنامۀ توزیع شمارۀ معیاری بین المللی کتاب، شابک ( ISBN ) را امضا کردند. احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا