اخبارامنیتفرهنگ

محمد طاهر زهیر: کشتار خبرنگاران، جنایت جنگی است

کابل/4جدی /باختر

وزارت اطلاعات وفرهنگ تهدیدهای موجود دربرابر خبرنگاران را نگران کننده خواند و از نهادهای  امنیتی خواست که برای رفع این نگرانی ها، اقدام جدی وعملی را روی دست گیرند.

به گزارش آژانس باختر؛ ترور پیهم  خبرنگاران درکشور نگرانی های زیادی را در جامعۀ رسانه یی افغانستان به بار آورده است .

درطول یک ماه گذشته پنج خبرنگار درکشور کشته شدند . وزارت اطلاعات وفرهنگ که حامی رسانه ها درکشور است، ازادامۀ چنین وضعیت نگران است .

محمد طاهر زهیرسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز در یک نشست خبری ازنهادهای امنیتی خواست که برای تامین جان خبرنگاران و ایجاد محیط مصوون کاری برای رسانه ها اقدام کنند.

زهیربا تقبیح کشتار اخیر خبرنگاران گفت که این کشتار، مصداق کامل جنايت ضد بشری است . او افزود: از نهاد های امنیتی (وزارت امورداخله و امنیت ملی ) تقاضای جدی و تاکیدی داریم که تدابیر موثر را به خاطر حفظ جان خبرنگاران روی دست گیرند.

او به خاطر تامين امنیت فزیکی خبرنگاران، خواستار ايجاد هماهنگی ميان نهادهای امنيتی شد.

محمد طاهر زهیر همچنان ازشورای عالی مصالحه ملی خواست که امنیت فزیکی جان خبرنگاران را دراولویت گفت و گو های صلح قراردهد .

وی همچنان از تمامی نهادهای حامی آزادی بیان و خبرنگاران وحامیان بین المللی افغانستان که درقضایای افغانستان دخیل اند تقاضا کرد که برای حفظ جان خبرنگاران بر دهشت افگنان فشار وارد کنند زیرا خبرنگاران نه مسلح اند و نه هم درگیر در جنگ؛ بل به عنوان افراد رسالت مند مسوولیت خود را در امر اطلاع رسانی انجام می دهند.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان از خبرنگاران و رسانه ها خواست که راهکارها، نظریات و دیدگاه های خود را با آن وزارت در رابطه به حفظ جان خبرنگاران شریک کنند که بعد به خاطر رسیدن به یک نتیجۀ مطلوب، با نهادهای امنیتی هماهنگ شود .

عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین نشست خبری گفت: ماراهکارهای موثررا با نهادهای امنیتی هماهنگ کردیم و تلاش داریم که با راهکارهاوشیوه های متفاوت خشونت و تهدید علیه جان خبرنگاران را کاهش دهیم .

او گفت: ما درحالت جنگ هستیم دشمن تلاش دارد که ضعف و ناتوانی خود را با کشتار خبرنگاران و مردمان ملکی دیگر پنهان کند .

در پایان این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه شد.

ختم/ فرشته ذهاب …ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا