اخبارامنیت

محموله یی ازمواد مخدر در شاهراه کابل- جلال آباد کشف شد

جلال آباد/ ۱۳ جدی/ باختر

یک محمولۀ مواد مخدردیشب درشاهراه کابل- جلال آباد کشف شد.

ازاین محموله بیست و دو کیلوگرام مواد مخدربه دست پولیس افتاد.

به اساس گزارش ها، رانندۀ موترمملوازمواد مخدروقتی دید توسط پولیس شناسایی شده است، برسرعتش افزود و درنهایت با موتر دیگری برخورد کرد اما خودش توانست با استفاده ازتاریکی شب فرارکند.

دفتررسانه های پولیس ننگرهارباپخش خبرنامه یی می گوید که ازمحمولۀ این مرد بیست و دوکیلوگرام مواد مخدربه دست آمد.

پولیس می گوید که مرد فراری بسته های مواد مخدررا به گونۀ ماهرانه دریک موتر تیزرفتارجاسازی کرده بود و قصد قاچاق آن را به بازارمارکو در ننگرهار داشت.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا