اخبارامنیت

محمولۀ مواد انفجاری ساخت پاکستان درشرق کشورکشف شد

جلال آباد / ۱۷ جدی/ باختر

ماموران امنیتی موفق به کشف محموله یی از مواد انفجاری شدند که به تازگی ازپاکستان وارد ننگرهاردرشرق کشورشده بود.

مواد انفجاری دربسته های پودرلباس شویی خیبر، جاسازی شده بود و قرار بود توسط یک موترباربری به بخش هایی ازکشورانتقال یابد و دراختیارگروه های هراس افگن قرارگیرد.

درپیوند به انتقال این محموله، دوتن بازداشت شدند.

به اساس گزارش ها، این محمولۀ مواد انفجاری ازپاکستان بارگیری شده بود و قرار بود در ننگرهارودیگربخش های کشور، دراختیارگروه های هراس افگن قرارگیرد.

ضیاالحق امرخیل والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که ازاین محموله، دو تن مواد انفجاری به دست آمد.

اوتایید کرد که ماموران امنیتی دوتن را درپیوند به انتقال این مواد انفجاری بازداشت کردند.

ازاین محموله، درکنارمواد انفجاری، صدها بسته جلیقۀ انفجاری نیز به دست آمده است.

ماموران امنیتی می گویند که مواد انفجاری به دست آمده ساخت پاکستان است و قدرت تخریبی بالا دارد.

تاکنون روشن نیست که این مواد انفجاری قرار بود در اختیارکدام یک ازگروه های هراس افگن درافغانستان گذاشته شود اما تا پیش ازاین گروه طالبان عامل بیشتر انفجارها در کشورخوانده شده است.

طالبان بیشتر مواد انفجاری را ازپاکستان به دست می آورند و ازآن بمب، ماین و واسکت انتحاری می سازند و در حمله های شان در افغانستان کارمی گیرند.

طالبان تاکنون نگفته اند که این محمولۀ مواد انفجاری متعلق به این گروه بوده است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا