سیاست

مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان تا روز شنبه متوقف شد

کابل باختر/ 9/ حوت
مذاکرات میان نمایندگان امریکا وطالبان به روز شنبه از سرگرفته خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر ، مذاکرات میان گروه طالبان و امریکا به روز دوشنبه دردوحه قطر از سرگرفته شد، مگر به روز چهارشنبه طرفین، آن را به هدف انجام یک سلسله مشوره ها با مقامات ارشد شان متوقف ساختند قراراست مذاکرات روز شنبه از سرگرفته شود.
منابع طالبان گفته اندکه درطول سه روز مذاکره آنها روی ترسیم یک تقسیم اوقات زمانی خروج نیروهای خارجی به بحث پرداختند و امریکائیان هم گفته های داشتند که باید طرفین با بزرگان شان مشوره های نمایند.
منابع مربوط به امریکائیان دراین خصوص چیزی نه گفته اند.
ختم/ صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا