اخبارامنیت

مرتکبان اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

کابل/ ۱۴جدی/ باختر

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار شد ،  هفت تن ازمرتکبان  جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً  محکوم به مجازات شدند .

درجلسه یی که به تاریخ  سیزدهم جدی برگزار شده بود ، نخست څارنوالان موظف اعتراضیه های شان را در برابر برخی ازاحکام محکمه ابتدائیه  در خصوص متهمان  ابراز کرند  و درمورد آنان مطابق به احکام کود جزای کشور مطالبه مجازات کرد .

بعداً  درحالیکه متهمان اظهارات شانرا بیان کردند ووکلای قانونی آ نان  به دفاع از آنان پرداختند  ، هیئت قضایی با  مطالعه و ارزیابی  اسناد ، مدارک و دلایل مندرج دوسیه که ارتکاب جرایم  اختطاف ، اختطاف منجر به قتل ، ا نجام فعل لواط ،  زنا و تجاوز جنسی توسط متهمان را  به اثبات می رسانید و نیز از قتل ها وترورهای بیرحمانه  و همچنان دفن اجساد توسط آنان در یک حویلی پرده بر می داشت وهریک نسبت به انجام  اعمال شان معترف بودند ،  درنتیجه در مطابقت به احکام مواد  644 ، 547- 598- 647 – 536 و ما ده 5 کود جزاء وباتایید وقسماْ نقض برخی ازاحکام محکمه ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهمان هریک  احمدالله ، باتور ، محب الله وشازیه نامه  را به اشد مجازات یعنی اعدام ،  شریف الله را به سی سال حبس و  شیربازنام  را به دوسال حبس محکوم کرده است و به برائت دلاور نام  بنابر عدم موجودیت دلا یل الزام حکم کرد .

درجلسه  به محکومان  تفهیم شد که حقوق فرجام خواهی شان  طبق احکام قانون محفوظ است . ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا