فرهنگ

مرحله چهارم بازسازی ساحات باستانی بامیان آغاز میشود

کابل باختر 20 جدی

مرحله چهار بازسازی ساحات باستانی بامیان به هزینه کمکی جاپان توسط متخصصین جاپانی در اواخر ماه روان میلادی آغاز میشود.

تاکنون جاپان در حدود پنج ملیون دالر را به خاطر تحکیم جدار مجسمه های بودا تحقیقات باستانشناسی، پاک کاری و ترمیم نقوش دیواری مغاره های بامیان مصرف کرده است.

عبدالاحد عباسی رییس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ  به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، در بامیان مرکز آموزشی حفظ میراثهای فرهنگی به همکاری دفتر یونسکوی جاپان فعال گردیده، ساحات شهر غلغله شهر ضحاک، ککرک و قسمت بالای سمت شمال مجسمه از وجود ماین ها پاک کاری گردیده است. برج و مینارهای شهر غلغه ترمیم شده است.

به گفته وی وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری یونسکو میخواهند بعضی زیارت ها که بالای آنها ساختمان وجود دارد و شامل لست جهانی نیستند نیز ترمیم نماید.

عباسی اضافه کرد مسوولین وزارت اطلاعات و فرهنگ درجلسه متخصصین گروپ کاری منعقده توکیو پیشنهاد کرد تا با استفاده از پارچه های فرویخته شده مجسمه ها در صورت امکان یکی از مجسمه ها ترمیم گردد.

 

مسوولین وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان در جلسه گروپ کاری متخصصین که در شهر توکیو کشور جاپان برگزار گردید پیشنهاد کرد تا برج ها  و راه رو های شهر ضحاک که شامل لست میراثهای جهانی میباشد به ترمیم آن اقدام عملی صورت گیرد.

عمر سلطان سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ  به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، یونسکو و متخصصین خارجی پیشنهاد وزارت اطلاعات وفرهنگ را پذیرفته و قرار است در سال روان میلادی متخصصین جاپانی و یونسکو تحقیقات باستاشناسی و ترمیمات اساسی را در شهر ضحاک انجام دهند.

به گفته وی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا موزیمی در نزدیکی مسجمه های بامیان بسازد و در آن پارچه های فروریخته شده مجسمه های را با تاریچه آن جابجا سازد.

وی همچنان تصریح نمود که یک موزیم ساحوی در ساحه که دکتور طرزی و همکارانش حفریات میکند و دست آوردهای خوبی نیزداشته اند  ساخته می شود.

سرپرست معینیت فرهنگی علاوه کرد به اثر مساعی این وزارت مجسمه های بامیان و اطراف آن، مینار جام شامل لست آثار فرهنگی جهان گردیده و شهرهرات نیز کاندیداین لیست میباشد ؛همچنان قرار است ولایت بلخ به خصوص مسجد نه گنبد بلخ  شامل لست میراثهای فرهنگی جهان شود.

بنیاد آقاخان به کمک مبلغ مساعدتی ناروی دهکده های اطراف مجسمه و ساحات باستانی را از نور برق مستفید ساخته است.

و همچنان قرار است سرک بامیان- یکاولنگ به کمک دولت جاپان تا اواخر سال روان تکمیل شود. ختم مینوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا