اخبارجامعهTOP

مردم میگویند: تاتریاک ازعراق برسد مارگزیده هلا ک می شود

کابل/25جدی / باختر

یک تعدادکارمندان دولتی به خاطرنداشتن کرایه رفت و برگشت به وظایف شان، امروز حاضر شده نتواستند.

به گزارش آژانس باختر، گل مکی کارمند یکی ازاداره های دولتی می گوید، ازاینکه معاش شان نسبت تصویب نشدن بودجه معطل شده است، از لحاظ اقتصادی به مشکلات زیاد مواجه شده است .

وی گفت: حتی امروز کرایه رفت و برگشت به وظیفه که 100 افغانی می شود را نداشت بناً ترجیع داده است تا رسیدن معاش ماه جدی به خانه بماند ، چون اگر کرایه سرویس را نپردازد با خشونت لفظی نگران سرویس روبرو می شود.

فضل احمد و عزیزالله نیز خود شان راکارمندان دولت معرفی می کنند می گویند، به خدا اگر دکانداردیگر برای ما قرض بدهد و یا هم همکاران چون همه سرنشینان یک کشتی استیم .

فضل احمد که خود را با یک پتوی رنگ و رو رفته پیچانیده می گوید، دولت مردان و مسوولان هیچ ماموران دولت و کارکنان دولت را درزمرۀ انسان حساب نمی کنند.  آیا یک مسوول با درآمد که یک مامور ویا کارکن خدماتی دریک ماه به دست می آورند مصارف ده روز شان را پوره کرده می توانند ؟ هرگاه ده روز را مسوولان بااین عاید ماهانه یی که ما چرخ زندگی را می چرخانیم زندگی شان را با نان خشک ، چای ، بوره سپری کنند، برای شان تقدیر نامه می دهیم .

عزیزالله می گوید چرا هر روز امنیت شهر نسبت به روز دیگر بدتر می شود واضح است که اولاد مردم نان، لباس و دراین فصل سرد زمستان گرما می خواهند که به هیچ صورت با عاید ماهوار  که از دولت به عنوان معاش، ما کارکنان خدماتی به دست می آوریم پوره کرده نمی توانند ، مجبور دست به کارهای خلاف قانون بزنند راه کسی را بگیرند ، موبایل کسی را چور کنند و یا هم به کسی به خاطر تصاحب شدن پول آن، آسیب برسانند.

این که چرا بودجۀ سال 1400 تاکنون تصویب نشده است، ولسی جرگه دلیل آن را بیرون شدن صدها پروژه ولایتی از پروژه های انکشافی ، جادادن دوبارۀ پول بیشتر درکدهای 91و92 ، اختصاص بودجۀ زیاد به اداره های که مصوبۀ شورای ملی را ندارند ، انتقال برنامۀ راه سازی روستایی به وزارت فواید عامه ، عدم افزایش معاش معلمان ویک سان نشدن معاش کارمندان دولتی وسربازان دلایلی است که اعضای ولسی جرگه ازمشکلات بودجۀ ملی سال 1400 می دانند و آنرا تصویب نکرده اند.

 میرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرگه می گوید: بودجه سال 1400 درصورتی تصویب می شود که متوازن وعادلانه باشد .

 وی اضافه کرد که طبق قوانین نافذ کشور اول بودجه متوازن و عادلانه باشد و بعداً به تصویب برسد.

نگرانی هایی از تصویب نشدن بودجه درحالی افزایش یافته است که وزارت مالیۀ کشور از طرح تازۀ بودجه 1400 خرشیدی که ازسوی کابینه حکومت تائید شده است و برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است خبر می دهد.

 شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می گوید درطرح جدید بودجه 20 میلیارد افغانی افزود شده است .

 وی می گوید که بیست میلیارد افغانی در مسوده بودجه تغییرات آمده است ، به گفتۀ موصوف، بخش زیاد آن به بخش امنیتی اختصاص داده شده است .

 بناً به گفتۀ سخنگوی وزارت مالیه، سرجمع بودجه سال مالی 1400 به 473 میلیارد افغانی است که 311 میلیارد بودجۀ عادی و متباقی آن بودجه انکشافی است. ختم/ ماری نبرد آئین …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا