امنیت

مردم: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تاج سرمردم می باشد

کابل، 8 حوت، باختر
شهروندان کابل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را وارثان استقلال ملی ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در کشور می دانند.
آنان در صحبت با خبرنگار آژانس باختر در گوشه هایی از شهر گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پاسداران اصلی شرف، عزت ، وقار ،استقلال ملی و تمامیت ارضی افغانستان می باشند باید به قهرمانی ها ، حماسه ها و فداکاری آنان در برابر اهریمن متجاوز ارج گذاشت.
آنان ازنیروهای امنیتی و دفاعی کشوربه عنوان مدافعان آزادی و استقلال  یاد می کنند و نقش آنان را در تمام عرصه های حیات کنونی مردم افغانستان برازنده می دانند.
حامد شهروند کابل در یکی از دانشگاه های کابل درس می خواند گفت که دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ، تامین امنیت ، صلح و پاسداری ارزش های ملی و دست آوردهای جمهوری اسلامی افغانستان و حراست از مردم در سرخط عمل نیروهای امنیتی و دفاعی کشورقرار دارد.
او با سپاس از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت: نیروهای امنیتی همیشه پاسخ دندان شکن به دشمن داده اند و باید به آنان سرتعظیم فرود آورد.
قیس محمدی شهروند دیگر کابل گفت: اگر فداکاری های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نمی بود امروز شهروندان لحظه یی آرامش نداشتند.
به باور وی جنگ در افغانستان ابعاد پیچیده دارد  و ریشه در بیرون از مرزها دارد
آنانی که در چنین شرایط دشوار با دشمنان مکار می جنگند ، قهرمانی می کنند تاج سر ملت می باشند.
نورالله احمدی باشنده دیگر شهر کابل تک تک از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را فرزندان صدیق این ملت می داند.
او علاوه کرد که نیروهای دفاعی وامنیتی کشور با دشمن در نبرد نیستند آنان با قانون گریزان ، زورگویان و قلدران نیز مبارزه می کنند.
باید یک یک آنان را احترام کرد و به قهرمانی های شان ارج گذاشت.
نالان و مجیب مرزایی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا