تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل / 13قوس / باختر
شمار محدودی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی کشورپرداخته اند.
روزنامه آرمان ملی درصفحه هفتم زیرعنوان “تروریست های زندانی پایان مصوونیت ، آغاز محکومیت “نوشته است.
رییس جمهور اشرف غنی به دادگاه عالی کشور دستور داده است تا تروریست ها را به صورت علنی محاکمه کند.
این روز نامه مطلب دیگر تحت عنوان ” رییس پیشین آی اس آی : پاکستان با وجود همه فشارها نفوذ ورابطه خود را با طالبان حفظ کرده است ” نگاشته است
اسددرانی رییس پیشین سازمان استخباراتی پاکستان آی ، اس ، آی گفته است که پاکستان با وجود همه فشارها نفوذ ورابطه خود را با گروه طالبان حفظ کرده است.
آقای درانی درمصاحبه یی با بی بی سی گفته است که پاکستان می تواند از نفوذ برمجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با یکدیگر گفت وگو کنند.
همچنان این روزنامه درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان آتش بس درآغاز مذاکرات رسمی مطرح ومورد پذیریش قرار گیرد ” نوشته کرده است.
سرانجام کار شیوه مذاکرات میان هیات دولت افغانستان و نمایندگان طالبان نهایی شد.
با توجه به همین ملاحظات ، از پذیریش آتش بس در آغاز مذاکرات همه استقبال می کنند که باید هردو جانب به این امر مهم توجه کنند و خواست مردم و کشور شان را درنظر بگیرند.
روزنامه 8 صبح مطلب تحت عنوان موج دوم کرونا ، مرگ 22 بیمار و ثبت 263 مورد جدید ابتلا ”
وزارت صحت عامه اعلام کردکه 22 بیمارکووید -19 در 24 ساعت گذشته درکشور جان باخته اند.
روزنامه صبح کابل مطلب زیرعنوان ” ذکی دریابی وروزنامه اطلاعات روز برنده جایزه مبارزه با فساد سازمان شفافیت بین المللی شد ” نوشته است.
گفتنی است که سازمان شفافیت بین الملل درسال 1993 توسط پیترآیگن آلمانی و 9 مبارز ضد فساد ازکشورهای دیگر ، بنیان گذاری شد . مقراین سازمان ضد فساد در برلین آلمان است و دربیش تراز صد کشور دیگر نیز نمایندگی دارد.
روزنامه اطلاعات روزمطلب تحت عنوان محموله وارداتی ایران با 500 تن سمنت از طریق راه آهن به هرات رسید “نوشته است .
منابع محلی درولایت هرات می گویندکه نخستین محموله وارداتی ایران با 500 تن سمنت از طریق راه آهن هرات – خواف به شهر هرات رسیده است.
ختم/ شوخک …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا