اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت

کابل/18قوس/ باختر

شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند٬ در شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی کشور پرداخته اند.

روزنامۀ اطلاعات روز٬ مطلب زیرعنوان «ریاست جمهوری افغانستان به گزارش تحقیقی اطلاعات روز واکنش نشان داد» نوشته است: صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که ریاست جمهوری و نهادهای مربوط به آن در هیچ حالت نمی تواند از «کد91» پالیسی به گونۀ غیراصولی و یا برای اهداف شخصی به مصرف برسانند.

 براساس گزارش روزنامه اطلاعات روز٬ بیش سی میلیون افغانی از «کد 91» پالیسی برای مصرف کرایه حویلی و موتر زرهی، خرچ دسترخوان و معاش و امتیازات کارکنان دفتر وحید عمر مشاور ارشد رییس جمهور و رییس ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری پرداخته شده است.

این روزنامه مطلب دیگر تحت عنوان «ادارۀ احصائیه و معلومات: 47.3 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند» نوشته است: ادارۀ ملی احصائیه و معلومات با نشر نتایج ابتدایی «سروی های عاید و مصرف خانواده ونیروی کار» اعلام کرد47.3 درصد مردم افغانستان زیرخط فقر زندگی می کنند.

روزناه صبح کابل٬ زیرعنوان «شاهراه جلریز–میدان وردک به روی ترافیک بازشد» نگاشته است: وزارت دفاع ملی، اعلام کرده است که مسیر شاهراه جلریز- میدان وردک از وجود ماین های جاسازی شده طالبان پاک شده است و درحال حاضر این مسیر دوباره به روی ترافیک باز شده است.

روزنامۀ 8صبح٬ مطلب تحت عنوان «پیش رفت در مذاکرات دوحه، فاصله ها زیاد است» نگاشته است: همین اکنون نیز هئیت مذاکره کنندۀ دولت خواست هایش را که درهم سویی با خواست مردم افغانستان و کشورهای کمک کننده است، با طالبان در میان گذاشته است.

امید مردم افغانستان این است که طالبان خواست های شان را با واقعیت های افغانستان کنونی مطابقت بیش تر دهند، درغیر آن نمی توان به موفقیت این گفت وگوها امید زیاد بست.

روزنامۀ آرمان ملی٬ درصفحه اول زیرعنوان «پارلمان از درخواست امریکا مبنی بر رهایی 7 هزار زندانی دیگر طالبان ابراز نگرانی کرد» نوشته است: در همین حال اعضای مجلس نمایندگان از درخواست سفارت امریکا مبنی بر رهایی 7 هزار زندانی دیگر طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده و با آن مخالفت کرد.

میررحمان رحمانی٬ رییس مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه 17قوس این مجلس گفت که درخواست رهایی 7هزار زندانی دیگر طالبان که توسط سفیر امریکا مطرح شد٬ به افراطیت و تقویت صفوف طالبان می انجامد و قابل تشویش و نگرانی خانه ملت است.

 آقای رحمانی تاکید کرد: «امیدواریم که مثل گذشته بدون پیشرفت در مذاکرات و توافق طالبان روی آتش بس زندانیان این گروه رها نشوند.»

همچنان این روزنامه٬ در صفحۀ دوم سرمقالۀ شمارۀ امروزی را زیر عنوان «امریکا تنها به منافع خودش فکر می کند؟» نوشته است: رسانه ها گزارش دادند که طالبان خواستار رهایی هفت هزار زندانی دیگرشان از محابس افغانستان شده اند.

به همین گونه٬ سرپرست سفارت امریکا هم از رهایی باقی ماندۀ زندانیان طالبان سخن زد که بنابر توافقنامۀ امریکا با طالبان٬ باید تا دو هفتۀ دیگر هفت هزار زندانی طالبان آزاد شوند .

برخی باور دارند که امریکا تنها به دنبال منافع خود است و می خواهد طالبان پس از این تهدید برای امریکا نباشند و این که طالبان چه بلایی را بر سر مردم افغانستان می آورد٬ برای امریکایی ها مهم نیست.

 اگر صلح در کشور تامین و هئیت های مذاکره کننده به یک نتیجۀ مطلوب برسند و آتش بس دوامدار مورد پذیرش قرار بگیرد و به یک توافق سیاسی و جامع و مورد قابل قبول برای همه برسیم٬ در آن صورت باید همه زندانیان آزاد شون٬ ولی اگر پیش از آتش بس و توافق سیاسی، هفت هزار زندانی دیگر طالبان بدون ضمانت و امتیاز آزاد شوند. این یک فاجعه خواهد بود که به یک مصیبت کلان برای مردم و کشور تبدیل خواهد شد.

موضوع قابل تامل این است که مردم نگران اند٬ چه کنند؟ از یک طرف حکومت فاسد و ازسوی دیگر هراس افگنان آدم کش که میان شان کشمکش بر سرقدرت ادامه دارد و مردم در میان این دو سنگ آسیاب قراردارند و با گذشت هر روز خرد می شوند و عذاب می کشند. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا