اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل/ 6جدی/ باختر

شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند .

 روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان “غنی :ادامه خشونت ها قابل تعمل نیست “نوشته است .

آقای غنی دردیدار با رییس سازمان علمای محمدیه اندونیزیا گفته است :”تمام علمای جهان اسلام برنامشروع بودن جنگ درافغانستان اجماع دارند وبرای ما نیز این خشونت ها که در اثرآن مردم بیگناه افغانستان می بینند ، دیگر قابل تعمل نمی باشد.”

همچنان روزنامه مطلب دیگرتحت عنوان “بیش از شش تن مواد خوراکی تاریخ گذشته دربدخشان حریق شد.”نگاشته است .

مقدار 6 تن مواد خوراکی که دریک ماه گذشته توسط کمیتۀ صحت محیطی ازدکان ها وخوراکه فروشی های شهر فیض آباد ، مرکز بدخشان گردآوری شده بود ، روز گذشته به آتش کشیده شد.

 روزنامه 8صبح زیرعنوان حملات هدف مند مردم را نگران کرده است . “نگاشته است .

 حملات هدف مند درسطح کشور، به ویژه شهر کابل ، افزایش چشم گیری داشته است.

 کشته شدن چندین خبرنگارو فعال جامعه مدنی درجریان یک ونیم ماه اخیر ، سبب شده است که نگرانی ها پیرامون امنیت فعالان جامعه مدنی ورسانه یی بیشتر شود.

برخی از سیاسیون با انتقاد از عمل کرد نهادهای امنیتی می گویندکه اگر حکومت تامین امنیت نمی تواند ، آنان حاضر اند امنیت را تامین کنند.

روزنامه صبح کابل مطلب تحت عنوان “زلمی خلیل زاد :ادامه ترورهای هدفمند روند صلح را تهدید می کند .” نوشته است .

آقای خلیل زاد ، بامداد روزجمعه 5جدی در تویتی ، به ترور یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا ) وفرشته کوهستانی ، فعال مدنی زنان درولایت کاپیسا واکنش نشان داده است.

 روزنامه اطلاعات روز تمام پول های جریمۀ ترافیکی به خزانه دولت می رود ؟ نوشته است .

شهر کابل شلوغ ترین و مزدحم ترین نقطه افغانستان است . افزایش نفوس و نبود سیستم منظم ترانسپورتی باعث ازدیاد وسایط نقلیه شده است.

 براساس آمار ریاست عمومی ترافیک دراین شهر بیش از 600 ششصد هزار وسایط نقلیه فعال است و ازاین تعداد بالاترازپنجاه هزارآن وسایط عمل و نقل مسافربری است .

ازجریمه های چند هزاری تایک نوشیدنی .

رحمت غلامی راننده یی که می گوید چندین بار توسط ماموران ترافیک جریمه شده وپارچه جریمه دریافت کرده است.

آقای غلامی درصحبت با روزنامه اطلاعات روز می گوید ماموران ترافیک برای آن که از راننده ها پول بیشتری بگیرد آن ها را با توقف کردن موتر شان می ترساند.

دراول چندهزار افغانی طلب می کند و پسان به پنجصدافغانی وحتا به یک انرژی مانسترهم قانع می شود.ختم/ شوخک …ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا