اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی درکابل

 کابل/ 9جدی/ باختر

شماری ازروزنامه های چاپی غیردولتی درپایتخت که به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی کشورپرداخته اند.

 روزنامه 8صبح زیرعنوان سرماه زندگی صدها بی جاشده دربدخشان را تهدید می کند.”نوشته است .

جنگ و ناامنی های اخیر در بدخشان ، صدها خانواده را به شهر فیض آباد وولسوالی های اشکاشم ، بهارک و کشم آواره کرده است.

درحال حاضر بیش ازشش هزارخانواده ازخانه های شان دراین ولایت بی جا شده اند  و با مشکلات فراوان دست وپنجه نرم می کنند.

این بی جاشدگان می گویند که درخانه های کرایی با وضعیت مشقت باری زندگی می کنند وحتا اتاق های شان درب وپنجره ندارد . شورای ولایتی بدخشان و باشندگان مرکزی شهرفیض آباد می گویندکه این خانواده ها ازمدتی به این سو دروضعیت بد اقتصادی به سرمی برند و تاکنون به آنان ازسوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیدگی نشده است .

روزنامه صبح کابل مطلب تحت عنوان امرالله صالح :روند بازداشت افراد فاسد ادامه می یابد .” نگاشته است.

آقای صالح ، روزسه شنبه 9جدی دربرگۀ فیسبوکش نوشت :”چندی پیش نیز ، یک تیم دیگر دردوولایت دیگر توانستند 250 هزار دالر رشوه بگیرند : امامتاسفانه نتوانستیم مستند بسازیم پرونده خیلی ضخیم است و آن چه انجام شد شاید نیم ورق آن را احتوا کند وبس ” امرالله صالح ، معاون اول ریاست جمهوری ، با اشاره به بازداشت 3 عضو مجلس سنا هنگام دریافت چهل هزار دالر رشوه ، گفته است که روند بازداشت افرادی که دست به فساد می زنند ادامه خواهد یافت.

روزنامه اطلاعات روز مطلب زیرعنوان افغانستان و دوراهی انتخاب : دوام نظام ریاستی یا روی آوردن به نظام پارلمانی ؟” نگاشته است .

نزدیک به دو دهه پس از کنفرانس بن ، افغانستان دریک نقطه عطف و تاریخی قرارگرفته است وباردیگر فرصت مناسبی فراهم شده تا زمامداران کشور بابررسی اشتباهات گذشته این بار نقشه راه آینده را آگاهانه ترسیم کنند . دور دوم گفت وگوهای صلح بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان به زودی درقطرآغاز می شود ویکی ازمهم ترین موضوعات مورد بحث دراین دور مذاکرات نوع نظام آینده خواهد بود.

روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطلب زیرعنوان “وزارت صحت عامه :شیوع ویروس کرونا درکشور روبه کاهش است .”نوشته است.

 وزیرصحت عامه می گویدکه موج دوم ویروس کرونا درافغانستان از چهارهفته به این سو درحال کاهش بوده است.احمد جواد عثمانی وزیرصحت عامه کشور روز دوشنبه 8 جدی درنشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که با توجه به کاهش تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا درتمام کشور های منطقه درافغانستان نیز پس از هفته 48 موج دوم این ویروس روبه کاهش است .

آقای عثمانی همچنان گفت که هم اکنون افغانستان درهفته 52وموج دوم شیوع ویروس کرونا قراردارد و بربنیاد ارزیابی وزارت صحت ، شیوع این ویروس درچهارهفته تقریباً ثابت باقی مانده و درحال کاهش قراردارد . اواین مساله را یک خبر خوش برای مردم افغانستان خواند.

 این روزنامه مطلب دیگر تحت عنوان اداره محیط زیست : آلودگی هوای کابل کاهش یافته است .”نوشته است .

 اداره محیط زیست افغانستان می گویدکه آلودگی هوای کابل درمقایسه به سال گذشته کاهش نسبی رانشان میدهد ، اما با آن هم از نگرانی جدی این اداره است .

این روزنامه های غیردولتی درشماره های امروزی اخبار و گزارش هایی را درباره رویدادهای جاری ومنطقه وجهان نیز نشرکرده است.

 ختم/ شوخک …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا