تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت

کابل/ 11جدی/ باختر
شمار از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی کشور پرداخته اند.
روزنامۀ اطلاعات روز، مطلب تحت عنوان “دو سال تاخیر، طرح همسان سازی معاش کارمندان دولتی به کجا رسیده است” نوشته است: کابینۀ حکومت وحدت ملی در 27 قوس 1387 طرح همسان سازی معاش کارمندان دولتی را در کلیت تصویب کرد که قرار بود، براساس آن، معاش کارمندان پایین رتبه افزایش و معاش کارمندان بلند رتبه کاهش یابد، اما تاکنون که دو سال از تصویب آن می گذرد، این طرح نهایی نشده است و معلوم نیست که چه وقت نهایی و در ادارات دولتی افغانستان تطبیق خواهد شد.
همچنان این موضوع در چند نشست اخیر مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد و مجلس می گوید که طرح همسان سازی معاش کارمندان دولتی را تا مرحلۀ توشیح و تطبیق آن ازسوی حکومت، پی گیری می کند.
روزنامۀ صبح کابل، زیرعنوان “مجلس نمایندگان بودجه” سال مالی 1400 خورشدی را رد کرد” نگاشته است: مجلس نمایندگان، با اکثریت آرا بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی را به دلیل عدم توازن و استفاده نادرست و غیرمتوازن حکومت از کودهای اضطراری رد کرد.
نمایندگان مجلس، در نشست عمومی روز چهارشنبه 10 جدی بیرون کردن 11131 پروژۀ ولایتی در نظرگرفتن بیش از سیزده میلیارد افغانی در کود احتیاطی که روشن نیست در کجا مصرف می شود و جا دادن بیش از دو میلیارد افغانی در کودهای 91 و 92 را از مشکلات این بودجه عنوان کردند.
روزنامۀ 8صبح، مطلب زیرعنوان “مجلس نمایندگان شهردار کابل را به دادستانی معرفی و امضایش را بی اعتبار اعلام کرد” نوشته است: مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه، دهم جدی خود محمد داوود سلطانزوی، شهردار کابل را به دادستانی معرفی و امضایش را بی اعتبار اعلام کرد. موضوع معرفی شهردار کابل به دادستانی کل ازسوی شماری از اعضای این مجلس پیشنهاد و توسط میر رحمان رحمانی، ییس مجلس نمایندگان به نشست عمومی ارائه و به اکثریت آرا تایید شد.
روزنامۀ آرمان ملی، در صفحۀ اول زیرعنوان “قانون کار و قانون اجراات اداری از سوی مجلس تصویب شد” نوشته است: مجلس نمایندگان قانون کار و قانون اجراات اداری را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس تصویب کرد.
طرح قانون کار در 12 فصل و 165 ماده ترتیب شده است، اما ریاست مجلس در مورد فرمان تقنینی قانون اجراات اداری در نشست دیروز مجلس معلومات بیشتر ارائه نکرد.
این روزنامه، مطلب دیگر تحت عنوان “درآمد پسته زارهای بادغیس به جیب طالبان می رود ” نوشته است: منابع محلی در بادغیس می گویند، جنگل های پستۀ بادغیس به جای احیا و حفاظت ازسوی حکومت به کلان ترین منبع درآمد مالی طالبان تبدیل شده است.همچنان این روزنامه، زیرعنوان “کرونا، در یک شبانه روز گذشته 6 مبتلا جان داده اند” نگاشته است: وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 6 مبتلا به کرونا در کشور جان های شان را از دست دادند و 98 تن به تازگی به این ویروس مبتلا شده اند. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا