اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت

کابل/ 25جدی/ باختر

شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت، به بحث روی مسایل سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند.

روزنامۀ اطلاعات روز، زیرعنوان”سفارت امریکا در کابل: از طرح تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نمی کنم” نوشته است: سفارت امریکا در کابل اعلام کرده است که این کشور خواهان تشکیل حکومت موقت در افغانستان نیست و از طرح آن نیز حمایت نمی کند.”

روزنامۀ صبح کابل، مطلب تحت عنوان “دونالد ترامپ بار دیگر ازسوی مجلس نمایندگان امریکا استیضاح شد” نوشته است: دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا، در پیوند به یورش هفتۀ گذشته به کنگره، به اتهام تشویق شورش، ازسوی مجلس نمایندگان این کشور استیضاح شد.

روزنامۀ آرمان ملی، در صفحۀ اول زیرعنوان “تقابل پارلمان ووزارت مالیه، رحمانی: یک سان سازی تنخواه کارمندان دولتی خط سرخ مجلس نمایندگان است.

 وزارت مالیه: طرح یک سان سازی معاش های کارمندان جایگاه قانونی ندارد.

آقای رحمانی روز چهارشنبه 24جدید در نشست عمومی مجلس نمایندگان بر شامل شدن طرح یک سان سازی تنخواه کارمندان دولتی در بودجۀ ملی سال پیش رو تاکید کرد.

 درهمین حال وزارت مالیه در واکنش به این اظهارات مجلس نمایندگان گفته است که طرح یک سان سازی معاش کارمندان دولت جایگاهی در قانون ندارد.

رییس مجس نمایندگان تاکید کرده است: بودجۀ که به اداره های تازه تشکیل اختصاص یافته است، باید حذف شود و به جای آن تنخواه کارمندان پائین رتبه دولت افزایش یابد. او، اداره هایی که براساس فرمان رییس جمهور ایجاد شده اند را غیر قانونی می خواند.

مسوولان وزارت مالیه تاکید کرده اند که تهیۀ پیش نویس بودجۀ از صلاحیت های اختصاصی حکومت است و صدور هر طرح مرتبط با بودجۀ ملی ازسوی مجلس نمایندگان خلاف قانون است.

این روزنامه، در صفحۀ دوم سرمقالۀ شمارۀ امروزی را زیرعنوان “یک سان سازی معاش نوشته کرده است: مجلس نمایندگان برای نخستین بار یکی از نا برابری سیتماتیک و ظالمانه را در سند بودجۀ ملی نشانه گرفته است و اصلاح آن را “خط سرخ خود تعیین کرده است”. اگر مجلس دراین موضع خود متعهد باقی بماند شاهکار بزرگی انجام داده است. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا