اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به روزنامه های چاپی غیردولتی درکابل

 کابل/ 5دلو/ باختر

شماری ازروزنامه های چاپی غیردولتی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند .

روزنامۀ اطلاعات روز مطلب تحت عنوان وزیرمالیه برکنار شد “.نوشته است :

اداره امورریاست جمهوری شنبه 4دلو با نشر خبرنامه یی گفته است که دلایل برکناری آقای ارغندیوال دراین حکم تعلل درجمع آوری عواید ، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیرقانونی دروزارت مالیه ومانع شدن ازاین بررسی ها وضعف مدیریتی خوانده شده است.

 روزنامۀ 8صبح زیرعنوان نا امنی درکندز ، 11 هزار 500 خانواده بی جا شده است به کمک نیاز دارند .”نگاشته است.

افزایش نا امنی درکندز هزاران خانواده را به مرکز این ولایت آواره کرده است . براساس آمار ها درحال حاضر بیش ازیازده هزار وپنجصد خانواده دراین ولایت بی جا شده اند و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.

روزنامۀ صبح کابل تحت عنوان “نشرتصاویر نیروهای پولیس درشبکه های اجتماعی ممنوع شد.”نوشته است .

طارق آرین ، سخنگوی وزارت داخله روز شنبه 4 دلو دربرگۀ فیسبوکش نوشت که تبلیغات فردی ازسوی نیروهای امنیتی ، عواقب باز پرس را به دنبال خواهد داشت.

 روزنامۀ آرمان ملی زیرعنوان ، هزاران تن درشهر های روسیه تظاهرات کردند.”نوشته است.

 گزارش ها ازروسیه حکایت ازآن دارد که روز شنبه چهارم دلو هزاران تن درجاده های شهر تظاهرات کردند و پولیس ده ها نفر حامی الکس ناوالنی درچند شهر این کشور ازجمله درمسکو ، پایتخت را بازداشت کرده است.

درپی درخواست آقای ناوالنی ، از رهبران اپوزیسیون درروسیه ، برای اعتراض به حکومت ولادیمیر پوتین روز شنبه عدۀ زیادی درچند شهر به خیابانی ها آمدند.

این روزنامه مطلب دیگر تحت عنوان وفایی زاده : اداره هوانوردی ملکی بیش از 5 میلیارد افغانی عاید داشته است .” نوشته است.

 رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی کشور می گوید که این اداره درسال مالی 1399 خورشیدی بیشتر از 5 میلیارد افغانی عاید به دست آورده است.

 ختم/ شوخک …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا