تبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت شنبه اول دلو

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته و نیز اخبار و گزارشهای را در مورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

 روزنامه ویسا برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان کمیسیون مستقل حقوق بشر برای ازبین بردن اسناد آن کمیسیون تلاش دارد آغاز کرده و درمطلب دیگر از قول کوبیش فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان نوشته که از روند مذاکرات با طالبان به رهبری افغانها حمایت میکند.

 همچنان این روزنامه از قول میشائیل شتاینر نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان نوشته که روند اصلاح امور درافغانستان باید توسط خود افغانها انجام گردد.

به نوشته این روزنامه ، نماینده خاص المان درامور افغانستان و پاکستان براهمیت و لزوم خروج تمام نیروهای نظامی خارجی از افغانستان تاسال 2014 تاکیدکرد.

به گزارش رسانه ها میشائیل شناینر ، در نشستی که پنج شب درمحفل شورای روابط خارجی المان ، موسوم به "ک آ پ برگزارشد گفت: روند اصلاح امور در افغانستان باید توسط خود این کشور انجام وازسوی کشورهای منطقه مورد احترام قرارگیرد و تا زمانیکه خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان ، نیروهای نظامی و امنیتی افغان ، تحت تعلیم و آموزش قرارگیرند تا بتوانند در آینده به بهترین نحوه امنیت کشور خود را تامین کند.

 ویسا درمطلب دیگر از قول رییس دفتر رییس جمهور نوشته که ازگفتگو با طالبان جزئیات مختصر به حکومت افغان ارایه میشود.

 به همین ترتیب روزنامه هشت صبح در برگ نخست خبر داده که مذاکرات امریکا و طالبان به زودی آغاز میشود.

به نوشته این روز نامه، مقامات امریکایی گفته اند بزودی مذاکرات را با طالبان در قطر آغاز میکند.

 به اساس گزارشها اداره رییس جمهور اوباما با این اطمینان درموضوع مذاکرات با طالبان به پیش میرود که جنگ ده ساله درافغانستان را ازطریق مذاکره و مفاهمه خاتمه دهد.

روزنامه هشت صبح همچنان خبرداده است که ماموریت رزمی و آموزشی فرانسه درافغانستان به تعلیق درآمد.

این روزنامه در مطلب دیگر نوشته که المان چگونه امریکا و طالبان را پشت میز مذاکره کشاند!

به نوشته این روزنامه اکنون ، یک تغییر ملموس درجنگی که به بن بست به نظر می آمد احساس شده می تواند امریکا یی ها با دشمنان خودحرف می زنند تاکنون 1783سرباز امریکایی و 990 عسکر غیر امریکایی به دست همین دشمنان درافغانستان کشته شده اند و هنوز نیز از شبکه القاعده حمایت میکند.

 هدف این مذاکرات دست یافتن افغانستان به یک راه حل سیاسی پایدار پس از خروج نیروهای غربی درسال 2014 میلادی است . همه چیز حتی تشکیل دولت ائتلافی با طالبان درافغانستان ممکن به نظر می آید.

به همین ترتیب روز نامه ماندگار برگ نخست را با مطلبی زیر عنوان ، روند صلح و خطر تجزیه افغانستان آغاز کرده و نوشته ، یکی از اعضای مجلس نماینده گان که نخواست نامش فاش شود ، گفت که امریکادرحال تجزیه منطقه است و تلاش می کند در گام اول ، منطقه بزرگی از پشتون های آن سوی مرز و این مرز ، به وجود آورد ، این منطقه بزرگ که هیچ ساختار دولتی نخواهد داشت ، یک منطقه آزاد خواهد بود این نماینده مجلس نماینده گان افزود که من این موضوع را با آقای کرزی درمیان گذاشته و او نیز ازاین مساله خبر نداشت ولی می گفت که در برابر آن مقاومت خواهدکرد.

 ماندگار در مطلب دیگر خبر داده است که ده ها سرباز ارتش درکابل مسموم شده اند.

 به نوشته این روزنامه ده ها سرباز ارتش روز گذشته درکابل به دلیل مصرف غذایی آلوده به مواد زهری درمرکز جلب و جذب ارتش مسموم شده اند.

 وزارت دفاع ملی با تائید این رویداد می گوید که وضعیت صحی تمامی سربازان مسموم شده ارتش روبه بهبود بوده و آن هاپس از معاینات صحی به وظایف شان بر می گردند.

 ماندگار به نظر رهبری ائتلاف ملی در پیوند به مذاکره با صلح در قطر نیز پرداخته و نوشته که داکتر عبدالله عبدالله گفته معامله پشت پرده را نمی پذیرم .

ماندگار ازقول سارکوزی رییس جمهور فرانسه نوشته که گفته برای این نیامدیم که سرباز افغان ترورمان کند.

 این روز نامه نیز خبر داده که گفتگو طالبان و امریکا هفته آینده آغاز میشود.

 به همینگونه روز نامه سخن جدید و دیگران یا به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مسایل شده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا