سیاستاخبارامنیت

مشرانو جرگه، مسوولان نهاد های امنیتی را به جلسۀ عمومی خود فرا خواند

کابل / 6 جدی / باختر

درجلسۀ کمیتۀ روسا مشرانوجرگه که امروز به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، برگزارشد، اجندای جلسات عمومی مجلس سنا معین شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر؛ دراین نشست ضمن تایید فیصله قبلی کمیتۀ رؤسا مبنی برحضور رییس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ورییس ادارۀ ارگان‌های محلی، همراه با مسوولان ذیربط نهادهای مذکور درجلسه عمومی هفتم جدی به خاطرپاسخ‌ دهی تنقیصات تشکیلاتی درشماری ازادارات حکومتی، فرمان تقنینی شماره 322 رییس جمهوری درباره قانون شرکت‌های دولتی؛ شامل اجندای کاری شد.

همچنان مشخص شد که درنشست عمومی نهم جدی علاوه ازبحث پیرامون فرمان تقنینی شماره 47 رییس جمهور درمورد قانون کادرعلمی- تخصصی، وزیرامورداخله، رییس عمومی امنیت ملی وسایرمسوولان ذیربط پیرامون وضعیت امنیتی درکشور به ویژه ترورهای هدفمند وراکت پراگنی‌ها درشهرکابل وسایرنقاط توضیحات دهند.

 هکذادربخش دیگرنشست کمیتۀ روسا، شکایات معلولان وورثه شهدا با وزیردولت درامورشهدا ومعلولان ونمایندۀ با صلاحیت وزارت امورداخله مطرح شد.

 در این نشست همچنان نمایندگان معلولان که از دوهفته به این سو در نزدیکی در ورودی شورای ملی درپیوند به جمع آوری غرفه های شان ازسوی شاروالی کابل ونحوه برخوردآن‌ها ازسوی پولیس، دست به اعتراض وتحصن زده بودند ، نیز حضور یافتند وشکایت وحرف های‌شان را رودر رو مطرح کردند.

 نخست وزیردولت درامورشهدا ومعلولان درمورد چک لست که به اساس آن معلولان وورثه شهدا شناسایی وتثبیت می‌شوند معلومات داده گفت با شاروالی کابل به خاطر کاریابی وگذاشتن غرفه ها برای این قشرجامعه دو تعهد نامه درسال های قبل به امضا رسیده است ولی بدون این که این اداره آن را رعایت کند یک‌تعداد غرفه های شان جمع آوری شده  است وحالا ایجاب می‌کند که پلان‌های بعدی شاروالی کابل درپیوند به این مساله، شریک کرده شود و عجالتاً تا حل این مساله، جمع آوری غرفه های‌شان متوقف شود.

 بعد، نمایندۀ با صلاحیت وزارت امورداخله برخورد نا مناسب را با شهریان به ویژه قشرمعلول، نادرست خوانده اطمینان داد که تمام موارد را بررسی وگزارش خواهند داد.

 درجمع بندی موارد مطروحه محمد علم ایزدیار با انتقاد ازعدم حضورمسوولان بلند رتبه وزارت امورداخله وشاروال کابل درنشست امروزی، گفت کمیسیون اموراقوام، قبایل، شهدا ومعلولان این مجلس، این موضوع را درنشست روزچهارشنبه خویش درحضورداشت شاروال کابل بررسی خواهد کرد  تا به خواست‌ها وشکایات معلولان وورثه شهدا رسیدگی صورت بگیرد

 وی همچنان تاکید کرد که مکتوبی را عنوانی نشست های( شش ونیم صبح) به خاطر رفع نگرانی های معلولان وورثه شهدا ارسال خواهند کرد.

 همچنان نایب اول مجلس خطاب به مسوولان وزارت دولت درامورشهدا ومعلولان، ازشفافیت ومبارزه با فساد اداری درآن نهاد ابرازحمایت کرد و خاطرنشان کرر که برای افراد دارای معلولیت وورثه شهدا درچک لست آن نهاد، سهولت های لازم فراهم شود.

 همچنان کمیتۀ روسا، رویدادهای انفجاری امروزدرنقاط مختلف شهرکابل، ترورفرشته کوهستانی یکی ازفعالان جامعۀ مدنی کاپیسا همراه با برادر ش وترور محمدیوسف رشید رئیس اجرائی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان(فیفا) را به شدت نکوهش کرد و تاکید به عمل آمد که نهادهای مسوول، عاملان ترورهای متذکره را هرچه سریعتر شناسایی ومجازات کنند.

 احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا