اخبارآموزش

معلمان معترض درلغمان: حقوق همه کارمندان دولت یک سان شود

مهترلام/ ۱۵ جدی/ باختر

معلمان مکتب درلغمان دریک حرکت مدنی، خواهان یک سان سازی حقوق کارمندان دولت  شدند.

آنان می گویند چندگونگی درحقوق کارمندان دولت، ناهنجاری اداری درافغانستان را تقویت می کند.

به اساس گزارش ها، ده ها معلم به نمایندگی ازهمه معلمان مکتب درلغمان، درگردهم آیی یی درشهرمهترلام، حقوق معلمان را ناچیزخواندند وازحکومت خواستندکه حقوق همه کارمندان دولت ازجمله معلمان را یک سان کند.

معلمان معترض گفتند با توجه به بلند بودن بهای مواد اولیه وکرایۀ خانه، شش هفت هزار حقوق یک معلم خیلی ناچیز است.

مولوی رحیم الله رییس اتحادیۀ معلمان لغمان دراین گردهم آیی گفت« پایین بودن حقوق معلمان نسبت به دیگر کارمندان دولت، بی علاقگی وبی انگیزگی را درمیان معلمان به همراه داشته است.»

اوگفت بلند رفتن معاش معلمان روی کیفیت تدریس درمکتب ها تاثیرمثبت خواهد داشت.

معلمان معترض ازموضع گیری اخیرپارلمان برای یک سان سازی حقوق کارمندان دولت حمایت کردند.

آنان هشداردادند چنانچه به خواست شان توجه نشود، دست به نافرمانی مدنی واعتصاب کاری خواهند زد.

پارلمان افغانستان یکی ازدلایل رد بودجۀ مالی سال ۱۴۰۰ را چند گونگی در حقوق کارمندان دولت خواند.

اعضای پارلمان درکنارازمیان برداشته شدن معاش گزاف سوپرسکیل و سی بی آر، ازحکومت خواستندکه معاش کارمندان دولت ازجمله معلمان را افزایش دهد.

حکومت تاکنون دربارۀ خواست پارلمان واکنش رسمی نشان نداده است. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا