اخبارامنیت

مقام های ارشد امنیتی- اداری افغانستان به قندهارسفرکرد

قندهار/۱۴ جدی/ باختر

مقام های ارشد امنیتی واداری کشور امروزبه قندهارسفرکردند.

دراین سفر، مشاورامنیت ملی، وزیرداخله، لوی درستیزقوای مسلح، رییس اداری  ارگان های محلی وشماری ازمسوولان اداره های ملکی حضوردارند.

بررسی اوضاع امنیتی وروند مبارزه با هراس افگنی و بستر سازی به حکومت داری خوب و بازسازی وانکشاف، هدف اصلی سفر بلند پایه ترین مقام های امنیتی واداری به قندهاررا تشکیل می دهد.

عثمان برکت خبرنگارمحلی آژانس باخترازشهرقندهارگزارش کرد که این هیئت درجریان سفریک روزه به قندهار، با مسوولان ملکی ونظامی وبزرگان محلی آن ولایت  دربارۀ تامین امنیت مردم و فضا سازی به روند حکومت داری خوب وانکشاف گفت وگو خواهد کرد.

سفرمقام های ارشد نظامی به قندهار درست درحالی صورت می گیرد که آن ولایت جنوبی دراین اواخر گواۀ افزایش حضور وفعالیت طالبان مسلح است. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا