اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

موج دوم کرونا و نبود اعتنا

کابل/ ۱۷قوس/ باختر

مسوولان ارشد حکومت و به ویژه وزارت صحت عامۀ کشور از فرارسیدن موج دوم ویروس کرونا در کشور هشدار داده اند. مقابله با موج دوم این آفت جهان شمول، پیش از همه ایجاب می کند که مردم سفارشهای سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه کشور را رعایت کنند. متاسفانه مردم به این امر اعتنا نمی کند و این برخورد بی پروا و بی اعتنای مردم می تواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد.

مفسر آژانس باختر این موضوع را به تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است و می نگارد:

ویژگی موج دوم ویروس کرونا این است که همزمان با آغاز سرمای فصل زمستان روبه گسترش نهاده است. موج اول آن زمانی داخل افغانستان شد که بوی بهار به مشام می رسید و هوا روبه گرم شدن بود. مردم بیشتر از فضای آزاد استفاده می کردند و نیاز نبود که تعداد بیشتر مردم زیریک سقف جمع شوند و با خطر مبتلاشدن به ویروس کرونا مواجه شوند. اما اکنون وضعیت دگرگون شده است. هوا خیلی سرد است و مردم به جای فضای آزاد بیشتر از فضای پوشیده استفاده می کنند و بنابر وضعیت ناگوار مالی و اقتصادی خانواده ها، تعداد بیشتر مردم در یک خانه زندگی می کنند و این خطرمبتلاشدن به ویروس کرونا را به مراتب بیشتر می کند. صاحب نظران مسایل صحی می گویند که هرچند تغییرآب وهوا بر این ویروس تاثیری ندارد، اما با آن هم این نکته را رد نمی کنند که سردی هوا در انتشار ویروس کرونا بی تاثیرنیست.از این رو در فصل زمستان، تدابیر احتیاطی بیشتر نیاز است.

از سوی دیگر، ما اکنون یک تجربۀ مقابله با ویروس کرونا را داریم. همچنان تجربۀ جهانی مبارزه و مقابله با ویروس کرونا نیز وجود دارد. نیازاست که این تجربه به گونۀ همه جانبه مطالعه و تحلیل شود. ما باید یک تصویر واضح و روشن داشته باشیم که در کدام بخش نتوانستیم موفقانه با این ویروس مقابله کنیم؟ چرا نتوانستیم؟ آیا وسایل و تجهیزات نداشتیم؟ آیا پول نداشتیم؟ آیا سازمان ها ونهادهای بین المللی به وقت کمک نکردند؟ آیا مسوولان مربوط وظایف شان را به گونۀ درست انجام دادند یانه؟ ما به خاطر مقابله با موج دوم ویروس کرونا نیاز داریم که این پرسش ها جواب شود و این  جواب ها تحلیل و ارزیابی شود و برمبنای آن یک ستراتییژی همه جانبه و موثر مقابله با موج دوم ویروس کرونا تدوین و تطبیق شود.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در اولین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که به خاطر مقابله با موج دوم ویروس کرونا، تا کنون هشت نشست را با نهاد های مربوط برگزار کرده است. همچمان او خبر داد که درمرحلۀ اول بیست در صد  افغانان واکسین کرونا را دریافت خواهند کرد و درمرحلۀ دوم چهل در صد مردم این واکسین را به دست خواهند آورد.  این یک خبر امیدوارکننده به مردم افغانستان است.  برای به دست آوردن واکسین کرونا و همچنان تطبیق آن نیزنیاز است که  یک برنامۀ واضح و روشن  تدوین شود. در دیگر کشور ها روند تطبیق واکسین کرونا بر مبنای شاخص ها صورت می گیرد؛ یعنی به آسیب پذیرترین قشرهای جامعه اولویت داده می شود. ما هم نیاز داریم که این شاخص ها را تعیین کنیم.

آن چه خیلی مهم است برخورد مسوولانۀ مردم با ویروس کروناست. متاسفانه شماری از مردم می پندارند که گویا ویروس کرونا خاتمه یافته است و دیگر زندگی آنان را تهدید نمی کند. این در حالیست که موج دوم ویروس کرونا خطرناکتر از موج اول آن است. مردم باید موج دوم را نیز جدی بگیرند و به برخورد بی اعتنا و بی پروا در این زمینه پایان دهند. پوشیدن ماسک باید اجباری شود،  مردم شستن متواتردست ها و رعایت فاصلۀ اجتماعی را فراموش نکنند.  حرف مشهور است که (وقایه بهتر از تداوی‎ست). هر خانواده و هر فرد این جامعه مکلفیت دارد که به تدابیر وقایه یی ارزش و اولویت دهد و کرونا را جدی بگیرد.ن.ش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا