گزارشات

ناتو : افغانستان ظرفیت جذب وحفظ نیروی سه صد و پنجاه هزار نفری را نه خواهد داشت

کارشناسان :برای دولت مردان ما لازم است ، اتکا به خود داشته باشند

مسوولان :اظهارات سرمنشی ناتو نظر شخصی اوست

کابل باختر/ 3/ دلو

درحالیکه نیروهای خارجی مستقر درافغانستان برای واگذاری مسوولیت های امنیتی تا سال 2014 برای نیروهای افغان برنامه ریزی میکنند، یک مقام ناتو گفته است که افغانستان ظرفیت جذب و حفظ یک نیروی سه صدو پنجاه هزار نفری را نه خواهد داشت .

 راسموسن اندرسن، سرمنشی سازمان ناتو در اظهارات اخیر خود گفته است تعداد عساکر افغان نسبت به آنچه درگذشته تعهد شده بود کم خواهد بود.

ناتو و کشورهای که افغانستان را درایجاد اردوی ملی کمک می نمایند قبلاً" روی ایجاد یک نهاد امنیتی سه صد و پنجاه هزار نفری درافغانستان برنامه ریزی نموده اند تا بتوانند به گونه مستقل وظایف امنیتی را انجام دهند و ثبات را درکشور تامین کنند، اما حالا سرمنشی ناتو میگوید که افغانستان بعداز سال 2014 توان جذب و نگهداشت این تعداد عسکر را نه خواهد داشت.

 این مقام بلند پایه ناتو یک اردوی حدود دوصد وپنجاه هزار نفری را برای افغانستان مناسب میداند ، حرفی که به مزاج مقامات افغان چندان برابر نیست.

 مقامات دروزارت دفاع افغانستان تاکید برایجاد یک اردوی دارند که از لحاظ کمیت و کیفیت در حد مناسب باشد تا بتواند با چالش های محلی و منطقوی مقابله کند.

 جاوید کوهستانی، آگاه مسایل نظامی براین باور است که نگرانی ناتو از بابت آموزش و اکمال نیروهای امنیتی افغان بعداز سال 2014 است آنها نمی توانند که یک اردوی سه صد و پنجاه هزار نفری را تجهیز و اکمال نمایند.

 به گفته کوهستانی، دراینجا ضرور است روی کیفیت نیروهای امنیتی بحث شود، امروز در جهان اردوها به اساس تکنالوژی و منابع استخباراتی جنگ میکنند ، جنگ درعراق ، لیبیا و بالاخره افغانستان نمونه های از این جنگ ها اند دیگر زمان جنگ های کلاسیک سپری شده که اردو ها مقابل هم قرار گیرند پس باید ما مطابق به شرایط زمان، خود را عیار سازیم ضرور است تا ما بر پیشرفت و انکشاف اردو با اسلحه مدرن فکر کنیم ، نیروهای هوایی را ایجاد و تقویت نمایم .

 کوهستانی به ادامه گفت: قبل از پیروزی مجاهدین نیروهای امنیتی افغان بین دو صدو بیست هزار تا دو صد و پنجاه هزار بود مگر آنها از امکانات قوی و نیروهای هوایی منظم برخوردار بودند .

نورالحق علومی، آگاه مسایل سیاسی و نظامی مشکل افغانستان را تنها دروجود طالب و چند دهشت افگن نمیداند او افغانستان را درگیر یک رقابت منطقوی میداند که باید به آن توجه کرد.

 به گفته علومی در حالیکه افغانستان از لحاظ امکانات ، جدی در سطح پائین قراردارد مگر اطراف آن را قدرت های اتومی محاصره کرده اند امروز پاکستان صاحب اسلحه اتومی است ، ایران به دلیل داشتن اسلحه اتومی با فشار های جهانی دست و پنجه نرم میکند مگر درافغانستان عکس قضیه است .

 وی گفته های اخیر سرمنشی ناتو را تعهد شکنی های آن سازمان دانسته اضافه داشت، پس برای دولتمردان ما لازم است که اتکا به خود داشته باشند و این زمانی عملی شده میتواند که قانون حاکم گردد.

 علومی گفت: باید از سرمایه داخلی کشور و از امکانات خود نیروهای امنیتی را تقویت نمایم وازحریم زمینی و هوایی خود حراست نماییم  نباید همیشه منتظر خارجی ها بود .

مگر مقامات وزارت دفاع ملی میگویند که تاکنون در رابطه به کاهش تشکیلات آن وزارت میان مقامات افغانی و جامعه جهانی کدام صحبت رسمی صورت نگرفته است .

 جنرال افضل امان رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی میگوید که پیرامون کاهش تشکیلات وزارت دفاع ملی تاکنون با ارگانهای امنیتی افغان مذاکرات صورت نگرفته است.

وی اظهارات اخیر سرمنشی ناتو را نظریات فردی و شخصی خوانده و در حال حاضراردوی ملی سیر عادی انکشاف خود را طی میکند و این روند ادامه خواهد یافت .

در حال حاضر تعداد عساکر اردوی ملی به یکصدو هشتادهزار تن میرسد و قراراست تا ماه اکتوبر سال روان میلادی تعداد عساکر به یکصدو نود هزار تن برسد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا