سیاستاخباراقتصادTOP

نامتوازن بودن معاشات ماموران دولت ٬محور بحث جلسۀ امروزی ولسی جرگه

کابل/ ۳جدی/ باختر

رییس ولسی جرگه گفته است: آن مجلس باید طرحی را آماده کند که معاشات ماموران دولت متوازن شود.

به گزارش آژانس باختر؛ میررحمان رحمانی٬ در حالی از اعضای ولسی جرگه می خواهد که طرح متوازن شدن معاشات ماموران دولت را ترتیب کنند که امروز شمار از اعضای آن مجلس نسبت به غیرمتوازن بودن معاشات ماموریان دولت انتقاد و ایرادهای داشتند و تاکید کردند که معاشات ماموران پایین رتبۀ دولتی با معاشات مقام‌های بلند پایۀ دولتی متوازن شود.

به گفته شماری از اعضای مجلس٬ معاشات ماموران پایین رتبۀ دولتی بیش از حد پایین است که با معاشات مقام‌های بلند پایۀ که بسیار بالا است٬ قابل مقایسه نیست.

در این میان٬ رمضان بشر دوست عضو مجلس گفت: ما از مردم نمایندگی درست کرده نه توانستیم٬ اگر نمایندگی درست می کردیم توازن اجتماعی برقرار می  شد٬ معاشات معلمان، ماموران، اجیران و عساکر از ده سال به این طرف یک افغانی تغییر نکرده است ٬اما کرایه خانه و هزینۀ زندگی آنان افزایش یافته است٬ یک اجیر چهارهزار و هفت صد افغانی و یک عسکر تا دوازده هزار معاش می‌گیرد که این با معاشات مقام‌های عالی رتبۀ دولتی٬ هرگز قابل مقایسه نیست و این تفاوت معاشات  هرگز با قانون اساسی و عدالت اجتماعی سازگار نیست. رمضان بشر دوست٬ با اشاره به معاش ماهوار یک عضو شورای ملی گفت: ما معاش خود را از 50 هزار افغانی به 250 هزار و معاشات رییس جمهوری و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی را تا سه صد هزار افغانی رساندیم؛ پس ما از رییس جمهوری٬ وکیل و سناتور، وزیر و رییس نمایندگی کردیم٬ نه از مامور و معلول و بازمانده شهید.

بشر دوست٬ پیشنهادی کتبی را به هیئت اداری مجلس ارائه کرد تا معاشات ماموران پایین رتبه و بازمانده‌های شهدا و معلولان افزایش یابد و در مقابل معاشات مقام‌های بلند رتبۀ دولتی و مامورانی که معاش بلند می گیرند٬ کم شوند تا در مجموع معاشات متوازن شود.

شمار دیگری از اعضای مجلس گفته های مشابه داشتند و بر متوازن شدن معاش ماموران دولت در سطوح مختلف تاکید کردند و گفتند که معاشات ماموران بلند باید کم شود و به جای آن معاشات ماموران، معلمان و عساکر بیشتر شود و از کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه که مصروف کار روی بودجۀ ملی سال 1400 است خواستند، که در این زمینه توجه کند.

میر رحمان رحمانی٬ رییس ولسی جرگه گفت که باید طرحی در این زمینه از سوی اعضای مجلس آماده شود و معاشات همۀ ماموران متوازن شود٬ او به کمیسیون مربوط هدایت داد تا در پرتو گفته های وکلا یک طرح را آماده کند٬ مگر نکفت چه وقت؟. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا