فرهنگ

نامزدان پست های ریاست های اطلاعات و فرهنگ سی و یک ولایت کشور امتحان رقابتی را سپری نمودند.

کابل باختر/ 4/ دلو

به حضور داشت دوکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز از نامزدان ریاست های اطلاعات و فرهنگ سی ویک ولایت کشور درکمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ، امتحان رقابتی گرفته شد.

روح الامین حبیبی رییس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ به آژانس اطلاعاتی باختر گفت : در آغاز این مراسم دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده گفت ، ماهمیشه سعی نموده ایم که افراد نخبه و شایسته به اساس لیاقت و شایستگی ، مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در وزارت اطلاعات و فرهنگ استخدام شوند.

 سپس دوکتور احمد مشاهد رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضمن آن که از همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در امر تطبیق پروسه اصلاحات اداری به قدردانی یادکرد ، تطبیق برنامه اصلاحات اداری در ادارات کشور را گام ارزشمند در ایجاد ادارات سالم خواند.

بعداً" امتحان رقابتی به اساس سیستم جدید رتب و معاش ، درحضور داشت دوکتور رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ ، معینان این وزارت و رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.

دراین امتحان رقابتی از جمله 150 کاندید در پست های ریاست های اطلاعات و فرهنگ 31 ولایت کشور هفتاد تن آنان بعداز بررسی اسناد و تجارب کاری شان به اساس مواد هفتم و هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی ، شامل امتحان شده و امتحان تحریری را سپری نمودند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا