اخبارصحت

نشستی به خاطر هماهنگی با نمایندگان ادارۀ امور ریاست جمهوری راه اندازی شد

کابل/ 20 قوس/ باختر

داکتربشیر نورمل معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه و هیئت همراهش، با میاگل وثیق رییس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری در مورد تطبیق هدایات رییس جمهوری  به خاطر بهبود عرضه خدمات صحی و هماهنگی بیشتر در این مورد دیدار کردند.

میا گل وثیق هدف از این نشست را، پیگیری و تطبیق هدایات رییس جمهوری به وقت و زمان معین دانست و در این راستا خواهان هماهنگی بیشتر بین وزارت صحت‌عامه و اداره امور ریاست جمهوری شد.

معین پالیسی و پلان در این نشست گفت: وزارت صحت‌عامه به خاطر تطبیق و تعقیب هدایات رییس جمهوری هیئت های مختلفی را از قبل تعیین کرده است تا این موارد را به وقت و زمان معین آن اجرا کنند.

قابل تذکر است که هدایات رییس جمهوری در مورد بهبود صحی در کشور موارد ذیل را در بر می گیرد.

 طرح واضح برای تحول شفاخانه ها در کشور با استفاده از تجارب کشورهای موفق به شمول سنگاپور، از بین بردن اداره های موازی و استفاده موثر از منابع، تفکیک ضروریات عاجل و حل مشکلات هفده شفاخانۀ بزرگ، توجه جدی و سرعت بخشیدن کار تیلی مدیسن و برقی سازی سیستم صحی، تهیه و ترتیب اصول نامه شفاخانه ها و نصب آن در مراکز صحی و موارد مختلف دیگر است.

 مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا