سیاستاخبارTOP

نشست بین المللی ژنیو در مورد افغانستان برگزار می شود // در این نشست آیندۀ کمک های اقتصادی با افغانستان بررسی خواهد شد

کابل/ ۳  قوس/ باختر

اضافه از شصت کشور جهان و سازمان های جهانی امروز در شهر ژنیو سویس گرد هم می آیند که در بارۀ ادامه کمک های اقتصادی برای چهار سال دیگر برای افغانستان تصمیم بگیرند.

این کنفرانس جهانی  را افغانستان٬فنلند و سازمان ملل به گونۀ مشترک مدیریت خواهد می کنند.

گزارشگرآژانس باختر می نگارد؛گفته شده است که افغانستان در این نشست تنها در بخش ملکی سالانه سه ملیارد و هشت صد ملیون دالر کمک از جامعۀ جهانی تقاضا خواهد کرد٬ مگر کارشناسان امورسیاسی و اقتصادی در افغانستان و بیرون گمان نمی کنند که کشور های کمک کننده چنین یک مقدار پول گزاف را در اختیار دولت افغانستان قرار دهند.

پکا هاویستو٬ وزیر خارجۀ فنلند  حدود دو هفته قبل در آستانۀ برگزاری نشست ژنیو به کابل آمد و با مقام های دولت افغانستان صحبت کرد، بدون شک محور گفت وگو های وزیر خارجۀ فنلند به کابل٬ مسایل مربوط به نشست ژنیو بوده است٬ بعد از سفراین دیپلمات فنلندی در کابل بود که رسانه های داخلی و خارجی اخباری را منتشر کردند و گفتند که جامعه جهانی برای ادامۀ کمک های شان با افغانستان ده شرط را به دولت افغانستان و مخالفان سیاسی و نظامی آن‹طالبان› ارائه کرده اند.

این شرط ها در برگیرندۀ  این مواد است:

1 – حفظ و تقویت دستآوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزده سال گذشته؛

2 – استقرار آتش‌بس فراگیر،

3 – تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر،

4 -تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفاد آن،

 5 مبارزه معنادار و عینی با فساد،

6 احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان،

7 پیروی از اهداف توسعه پایدار ملل متحد،

8 جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه سایر ملل،

9 ادامۀ چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه جهانی،

10 تسهیل فعالیت‌های توسعه یی و بشردوستانه از جمله رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌های کمک‌رسانی.

وزیر خارجۀ فنلند همچنان گفته است  که حامیان مالی دولت افغانستان در نشست ژنیو شرایط سخت تری را برای ادامۀ کمک ‌ها به این کشور وضع خواهند کرد.

گفته شده است که جامعۀ جهانی بیشتر از ادامۀ فساد درافغانستان شاکی است و نگرانی دیگر ادامۀ خشونت دراین کشور است که طالبان حاضر نیستند که به یک راهکار فعال سیاسی رو آورند و روند حل سیاسی این  کشوربیشتر جان گیرد.

باید گفت که جامعۀ جهانی این شرایط را به گونۀ مشترک برای دولت افغانستان و طالبان پیشکش کرده اند مگر به دلیل آن که طالبان آتش بس را نپذیرفتند و خشونت را کاهش ندادند٬از دعوت هیئت طالبان به نشست ژنیو صرف نظر شد.

نگرانی و حتا هشدار جامعۀ جهانی در قسمت کاهش و یا قطع کمک های جامعۀ جهانی برای دولت افغانستان قابل درک است.

حنیف اتمر وزیر خارجۀ افغانستان چندی قبل گفت که  کمک‌های تعهد شده جامعۀ جهانی تا 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد و به همین خاطر نشست افغانستان در ژینو تا چند روز دیگر برای بررسی ادامه این کمک‌ها برگزار خواهد شد.

به گفته اتمر خطر این وجود دارد که جامعۀ جهانی به دلیل ناتوانی، ادامۀ کمک‌ها به افغانستان را متوقف کند از اینرو 10 شرط اساسی را برای دولت افغانستان و طالبان برای تداوم کمک ها تعیین کرده است.

او گفته است که درچنین شرایط از نظر دولت افغانستان قطع کمک های بین المللی به بازسازی این کشور می تواند تبعات منفی درتامین مالی پروژه های بازسازی و تامین هزینه های عمومی و جاری افغانستان خواهد داشت.

وزارت خارجه تاکید دارد که برای دولت افغانستان٬حفظ و تقویت دستآوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزده سال گذشته، برقراری آتش‌بس فراگیر، تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفاد آن و مبارزۀ معنادار و عینی با فساد یک اولویت است.

باید گفت که با وجود هشدار و نگرانی ها٬ جاپان ٬ اتحادیۀ اروپا و سرپرست سفارت امریکا در کابل از تداوم قوی کمک های شان با افغانستان سخن گفته اند. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا