سیاست

نشست شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

کابل /اول میزان / باختر

به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه امروز نشست شورای عالی ستره محکمه برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر؛ شورا نخست تعیینات و بدلات اخیر درقوه قضائیه را که برمبنای پیشنهاد ستره محکمه و احکام رییس جمهوری کشوربا رعایت اصول اداره د بخهای قضایی و اداری صورت گرفت ، منحیث اصل اداری سودمند ارزیابی و  یکبار دیگر از روسای محاکم استیناف کشور و همچنان روســــای اداره های مرکزی ستره محکمه خواست  تا سلوک واجراات قضایی واداری شانرا به مقتضای زمان تنظیم کنند.

همچنان در راستای عرضه خدمات مطلوب قضایی واداری به شهروندان وتامین دسترسی آنان به عدالت با شفافیت وبی طرفی تام عمل و درامر مبارزه با فساداداری بیشترا پیش تلاش کنند تا میزان باور واعتماد مردم به قوه قضائیه  افزایش یابد و صلابت وپرستیژ نظام قضایی کشور همچنان حفظ شود .

بعد به تاسی ازحکم ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه به منظور انتظام بهتر امور ذاتی منسوبان ستره محکمه طرح طرزالعمل تقرروتبدل قضات و کارمندان اداری و مسلکی قوه قضائیه مورد بحث قرا گرفت و ادامه بحث درزمینه به جلـسه بعدی موکول شد .

سپس 3  تقاضای تجدید نظرجزایی 26 تن ازمحکومین قضایای قتل ، نقض مقررات و غفلت وظیفه یی با حضور مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ووکلای مدافغ آنان درپرتو حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی ونیزدو تقاضای تجدید نظرمدنی درروشنایی حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مــدنی مورد رسیده گی قرارگرفت و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .

همچنان برعلاوه استهدای محکمه استیناف بدخشان درمورد تشخیص محکمه ذیصلاح تعیین سرپرستی کودکان درحال عدم فعالیت محکمه اختصاصی کودکان درآن ولایت ، موضوع تثبیت وارتقای درجه کادرقضایی وتبدیلی محاکم در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجنداء بود که درهرمورد رهنمایی و رسیدگی قانونی به عمل آمده و درادامه بر مبنای مطالبه اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به 74 دوسیه جزایی به محاکم استیناف کابل ، سرپل ،  خوست ، فاریاب ،  قندهار ، سمنگان ، ارزگان ، پکتیا ، خوست ، بغلان و بادغیس تفویض شد .

احمدضیا احمدی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا