اخبارفرهنگ

نمایشگاه آثار موزیم تحقیقاتی اتنو گرافی، در اکادمی علوم گشایش یافت

کابل/ 12 قوس/ باختر

نمایشگاه آثار موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی، به مناسبت روز تحقیق و پژوهش، امروز در اکادمی علوم افغانستان، گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در مراسم که به این مناسبت با حضور شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور برگزار شد، سرمحقق داکتر محمد علم اسحق زی٬ معاون بخش علوم بشری اکادمی علوم صحبت کرد و گفت: این نمایشگاه را آمریت اتنوگرافی موزیم تحقیقاتی اکادمی علوم به رهبری مرکز تحقیقات بین المللی کوشانی و معاونیت علوم بشری، راه اندازی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اتنوگرافی به معنی جامعه شناسی و انسان شناسی است که ارتباط ناگسستنی با فرهنگ، جامعه و اجتماع دارد و فرهنگ هستی مادی و معنوی در جامعه را احتوان می کند.

اسحق زی خاطرنشان کرد:  روش اتنوگرافی منحیث یک علم نوین در جهان در قرن 20 به وجود آمده است و علما و دانشمندان به خاطر شناخت انسان ها، عنعنات، فرهنگ و وسایل که در دسترس دارند، آن را تحلیل و ارزیابی می کنند.

بعد، معاون سر محقق فایقه لحظه فیضی٬ رییس مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی اکادمی علوم و سرمحقق طوبا ابوی صادق، آمر موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی، به ترتیب در رابطه به نقش موزیم های اتنوگرافی معلومات دادند و گفتند که موزیم ها مراکز فرهنگی یا جایگاه تکثیر فرهنگ و مدنیت یک سرزمین و مردم آن استند.

آنان گفتند که در موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم، حدود 2 هزار اثر اتنیکی، باستانی و هنری وجود دارد و زمینۀ تحقیق و پژوهش را نیز برای محققان و محصلان فراهم کرده است.

در اخیر٬ اشتراک کنندگان از بخش های مختلف نمایشگاه موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم دیدن کردند.

این نمایشگاه، روز پنجشنه و شنبه نیز به روی علاقمندان باز است.

احمدضیا احمدی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا