امنیت

نماینده ملکی ناتو برای افغانستان: ظرف ده سال پیشرفت های زیاد در افغانستان صورت گرفته است

به گفته سایمون گس، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان در ده سال گذشته در افغانستان در بخش های مختلف پیشرفت های زیاد صورت گرفته است.

سایمون گس، در مراسم دهمین سالگرد خروج طالبان از کابل به خبرنگاران گفت، هرچند کمک های صورت گرفته در بخش های مختلف بر افغانستان کافی نبوده و برای پیشرفت در افغانستان به تلاش های زیادی نیاز است ولی ما از این کمک ها راضی هستیم.

سمایمون گس گفت، در بخش های مختلف مانند احداث سرک ها و آب و برق نتایج کمک ها مثبت بوده، اما به اندازه نبوده که ما می خواستیم.

گس به مساله برگزاری کنفرانس بن دوم نیز اشاره کرده گفت، در این کنفرانس نه تنها در مورد پیشرفت های ده سال گذشته در افغانستان بحث می گردد بلکه آنان امیدوار اند تا افغانستان تعهدات تازه را از جامعه بین المللی در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان دریافت کنند.

وی همچنان در مورد امضای قرار دادهای ستراتیژیک میان افغانستان و برخی از کشورها نیز صحبت کرد.

نماینده ملکی ناتو برای افغانستان امضاء این قرار داد را موثر خواند و گفت که ناتو نیز سند مشارکت ستراتیژیک را با افغانستان امضاء خواهد کرد.

وی تصریح داشت که این قرار داد بعد از سال 2014 در قسمت آموزش نیروهای افغان یک تعهد خواهد بود.

حکومت افغانستان تا حال با هندوستان قرار داد روابط استراتیژیک طویل المدت عقد کرده و قرار است با فرانسه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا نیز قرارداد های ستراتیژیک را امضأ نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا