اخبارصحت

نمایندگان مراکز صحی با مسوولان وزارت صحت عامه نشست کردند

کابل /26 قوس /باختر

وزارت صحت‌عامۀ نشستی را از راه دور با اشتراک معین پالیسی و پلان، سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت‌عامه، رییسان صحت‌عامه ولایت ها، شفاخانه‌ها و نمایندگان موسسات تطبیق کنندۀ خدمات صحی در مورد بهبود عرضۀ خدمات صحی و مبارزه با شیوع دور دوم ویروس کرونا در کشور راه اندازی کرد.

داکتر بشیر نورمل معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه، نخست گزارش کارکردها و پیشرفت‌های کاری کمیته‌های تخنیکی مبارزه با ویروس کرونا را مورد ارزیابی قرار داد و برای بهبود امور کاری این کمیته‌ها به مسوولان هدایات لازم داد.

داکتر عبدالقدیر قدیر سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت‌عامه، تاکید کرد و گفت: موسسات تطبیق کننده خدمات صحی مکلف اند تا مطابق قراردادهای کاری شان که با وزارت صحت‌عامه دارند تمام امکانات و تجهیزات طبی را به مراکز صحی به خاطر بهبود عرضه خدمات صحی فراهم کنند و مطابق آن عمل کنند.

رییسان صحت‌عامه تخار، غور، هرات، بادغیس و بدخشان چالش‌های کاری خود را با رهبری وزارت صحت‌عامه در میان گذاشتند و خواهان رسیدگی به آن از سوی رهبری شدند.

داکترعبدالقدیر قدیر به خاطر حل این چالش ها به مسوولان مربوط هدایت داد.  مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا