تبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیر حکومتی درپایتخت یکشنبه 21 دلو

کابل باختر/ 21/ دلو
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی در پایتخت که به دسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش هایی را در باره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده است.
گزارشگر آژانس باختر ، با توجه به عنوان های درشت برخی از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه اول از قول اداره عالی بررسی عنوان کرده است ازحیف و میل 5 ملیارد افغانی جلوگیری شده است .
به نوشته این روزنامه، اداره عالی بررسی ادعا دارد که درنتیجه بازرسی ادارات بودجوی مرکزی و محلی تصدی ها ، شهر داری ها وعواید درجریان سال 1397 خورشیدی از حیف و میل حدود 5 ملیارد افغانی جلوگیری شده است.
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و در همین صفحه از قول زلمی خلیل زاد عنوان کرده است از پاکستان خواستم که ملا برادر را آزادکند.
به نوشته این روزنامه نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که اولویت او و دولت امریکا این است که زمینه توافقات صلح با طالبان را فراهم کند، نه تصمیم درمورد جدول زمانی بیرون شدن نیروهای امریکایی، زیرا توافقات صلح منجر به خروج این نیروها ازافغانستان می شود.
روزنامه آرمان ملی ادامه داده است آقای خلیل زاد که روزگذشته درانستیتوت صلح امریکا در واشنگتن صحبت می کرد گفت: زمانی که توافقات صلح درافغانستان به دست آید و مطمین شدیم که کشور باردیگر به مکان امن برای هراس افگنان مبدل نمی شود آن وقت نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد.
روزنامه آرمان ملی موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه ازقول کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح آورده است جهانیان نباید به جنایات درافغانستان بی تفاوت باشند.
به نوشته این روزنامه، محمد کریم خلیلی  رییس شورای عالی صلح کشور می گوید که هر روز جنایات هولناکی درافغانستان به وقوع می پیوندد که جهانیان نباید نسبت به این جنایات بی تفاوت باشند.
آقای خلیلی که درنشست بین المللی صلح در سیول سخنرانی می کرد گفت که جهانیان باید درهماهنگی با هم دیگر چاره اساسی برای جنایاتی که درافغانستان به وقوع می پیوندد بیندیشند .
او همچنان گفت کشورهایی که درآن ها منازعه جریان دارد باید چارچوب فراگیر سیاسی را برای شان تعریف کنند تا درمیان جوانب درگیر «زبان» «اهداف» و »منافع مشترک» ایجاد گردند.
رییس شورای عالی صلح بیان داشت که برای این که صلح به یک امر پایدار مبدل گردد به توسعه اقتصادی، توسعه انسانی درکشور ها ازجمله رشد آموزش و پرورش توجه اساسی صورت بگیرد.
روزنامه موضوع را دنبال کرده درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است
به همین ترتیب روزنامه ویسا درصفحه اول از قول روزنامه گاردین آورده است که امریکا درجنگ باخته یی 17 ساله، افغانستان را ویران کرد.
همچنان روزنامه ویسا درصفحه اول زیر عنوان امریکا حملات هوایی و عملیات های شبانه درافغانستان را افزایش داده است نوشته کرده است روزنامه امریکایی نیویارک تایمز اعلام کردکه دولت امریکا همزمان با مذاکرات صلح برای اعمال فشار برای طالبان حملات هوایی و عملیات های شبانه در افغانستان را افزایش داده است.
روزنامه ویسا موضوع را دنبال کرده است درهمین صفحه از قول زلمی خلیل زاد آورده است امریکا برای برقراری صلح مذاکره می کند نه برای خروج نیروهایش ازافغانستان .
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول زیر عنوان چک از خروج نظامیان اش از افغانستان خبرداد و نوشته کرده است وزیر دفاع جمهوری چک اعلام کرد که درصورت خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نیروهای این کشور نیز افغانستان را ترک خواهندکرد.
روزنامه ویسا درصفحه های دگر دنبال مطالب بیشتر شده است به همین ترتیب روزنامه های ماندگار و هشت صبح درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته است و یا دنبال سایر مطالب شده است.
ختم / نالان ..

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا