اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های غیرحکومتی درپایتخت

کابل/ 29جدی/ باختر

شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند.

روزنامۀ آرمان ملی درصفحه دوم مطلب زیرعنوان “خطرخروج ، هندجای امریکا را می گیرد ؟”نوشته است .

 دربارۀ این که هند به تنهایی بتواند جای امریکا را بگیرد ومانع ازسقوط دولت کابل دربرابر تند باد قدرتمند بازگشت طالبان شود ، عمیقاً تردید وجود ندارد.

رسانه های هندی از اعلام آمادگی هند برای افزایش نظامی این کشور به افغانستان درصورت کاهش نیروهای امریکایی خبرداده است.

این روزنامه درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان “سیل بیکاران به تنهایی نظام را سقوط خواهند داد ! “نگاشته است.

حکومت تعدادی از کارمندان وزارت ها را زیرنام تنقیص تشکیلاتی ازکار برکنار کرده ومی خواهد این برنامه راادامه دهد که ممکن بااین تنقیص تعداد زیادی از کارمندان ازکاربرکنار وخانه نشین شوند.

 این کارمندان تنقیص شده تااکنون چند مجلس اعتراضی را راه اندازی کردند و دست به مظاهره زدند ولی حکومت به اعتراض آنها ترتیب اثر نداد وخم به ابروهم نکرد.

 واضح است که چنین مقامات ورهبران حکومت ازدرد، رنج و مصیبت مامورین زیربیرق شان اطلاع ندارند و درد آنها را احساس نمی کنند.

 تجربه نشان داده است که صفوف هراس افگنان به اثر همین اشتباهات آگاهانه وغیر آگاهانه مسوولان حکومتی ، نیرومند وقوی شده است.

 با توجه به همین گفته ها ، حکومت نباید به فکر برکنار کردن مامورین دولتی دراین شرایط ناگوار اقتصادی باشد و در تنقیص مامورین تجدید نظر کند.

 اگربه این توجه نشود ، ممکن است سیل از بیکاران به تنهایی نظام را سقوط بدهند وراه را به تسلط هراس افگنان هموار سازند.

روزنامه 8صبح زیرعنوان” هشت واقعه مثبت پولیو درغرب کشور ، طالبان مانع واکسین می شوند .”نگاشته است.

مقام های محلی هرات می گویندکه طالبان مانع کارزار واکسین پولیو می شوند و این اقدام احتمال افزایش شمار واقعات مثبت بیماری فلج کودکان را افزایش می دهد.

 آنان از گروه طالبان می خواهند که بدون “سیاسی نمودن “مسایل صحی ، اجازه دهند کارزار واکسین پولیو درتمام ولسوالی ها عملی شود.

روزنامه صبح کابل مطلب تحت عنوان ” امرالله صالح : زندانیان طالب باید اعدام شوند “نوشته است.

 امرالله صالح ، معاون اول ریاست جمهوری گفته است ، یکی از دلایل افزایش ترورهای هدفمند درشهرهای بزرگ این است که زندانیان طالب فکر می کنند درهرصورت مورد عفو قرار گرفته و برای فعالیت های تروریستی شان مجازات نمی شوند.

آقای صالح ، روز دوشنبه 29جدی دربرگه فیسبوکش نوشت: “یکی از راه حل های اساسی این چالش ، اعدام شماری از بازداشت شدگان است . آن ها باید اعدام شوند تا درس عبرتی برای متباقی آن ها شود.”

روزنامه اطلاعات روز تحت عنوان “سفارت امریکا از شهروندان کشورش خواست به افغانستان سفرنکنند.”

سفارت امریکا درکابل به شهروندانش ازوضعیت بد امنیتی درسراسر افغانستان هشدار داده و از آنان خواسته است که به افغانستان سفر نکنند درهشداریۀ سفارت امریکا که روز یکشنبه 28 جدی منتشر شده است، همچنان آمده است آن عده از شهروندان امریکایی که در افغانستان به سرمی برند ، این کشور را ترک کنند.

ختم/ شوخک …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا