اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های غیرحکومتی درپایتخت

 کابل/ 8جدی/ باختر

شمار محدودی ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش هایی را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهانی نشرکرده اند.

روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان “دوقرارداد خریداری برق میان افغانستان وازبکستان امضا شد” نوشته است .

شرکت برشنا اعلام کرده که دو قراردادمهم خریداری برق را با شبکه ملی برق ازبکستان امضا کرده است.

 شرکت برشنا روزیکشنبه 7 جدی با نشرخبرنامه یی گفته ، هیئت عالی رتبه دافغانستان برشنا شرکت درسفری که به کشور ازبکستان داشت ، گام های تازه یی را در بخش تورید انرژی برق ازبکستان برداشته اند.

 بربنیاد خبرنامه ، دراین سفر هیئت برشنا با جانب ازبکستان دوقرارداد را به امضا رسانده است که شامل خرید انرژی برق برای سال 2021 میلادی و ساخت پروژه لین 500 کیلو ولت سرخان پلخمری می باشد.

 بربنیاد قرارداد ، خرید انرژی برق ، ازبکستان درسال 2021 میلادی دوهزار و دوصد میلیون کیلووات ساعت برق را به افغانستان صادر خواهد نمود.

این روزنامه درصفحه چهارم مطلب دیگر تحت عنوان “چهارتن به اتهام قتل فرشته کوهستانی و برادرش بازداشت شدند .”نگاشته است .

 منابع امنیتی در ولایت کاپیسا گفته اند که نیروهای مشترک امنیت ملی و پولیس ملی با راه اندازی عملیات نظامی ، چهار مرد را در پیوند به قتل فرشته کوهستانی و برادرش بازداشت کرده اند.

 همچنان روزنامه مطلب تحت عنوان “وزارت صحت : دریک شبانه روز گذشته 12 نفر جان باخته و 160موردمثبت ثبت شده است .” نوشته است .

 وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 12 بیمار مبتلا به ویروس کرونا درکشور جان باخته و 160 مورد مثبت این ویروس در15 ولایت کشور ثبت شده است.

روزنامه اطلاعات روز مطلب تحت عنوان رییس اداره ملی احصائیه درسال های 1396و 1397کرایه خانه اش را از بودجه عادی این اداره پرداخته است . ” نوشته است.

 بلال خداداد ، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، برسند دست یافته است که نشان می دهد جاوید رسولی ، رییس اداره ملی احصائیه درسال های 1396و 1397 یک دربند خانۀ مسکونی را برای بود وباش خود وخانواده اش درساحه وزیرمحمد اکبرخان ، شهر کابل ماهانه 129 هزار افغانی از بودجه عادی اداره ملی احصائیه و معلومات به کرایه گرفته است . این رقم بیش از یک و نیم میلیون افغانی در یک سال می شود که به حساب بانکی مالک خانه ، سلام جان فراز به گونۀ فصل وارپرداخت شده است.

بربنیاد معلومات به دست آمده ازیک منبع معتبر ، آقای رسولی اکنون دراین خانه بود و باش ندارد و از سال گذشته به این سو به ناحیه سوم شهر کابل نقل مکان کرده و خانه دیگری را به کرایه گرفته وکرایه آن نیز از بودجه این اداره پرداخت می شود.

روزنامه صبح کابل زیرعنوان سه صد پاسگاه امنیتی درکندهار به عمد تخلیه شد تا به دست طالبان بیافتد.”نگاشته است.

 محمد هاشم الکوزی ، رییس هیئت مجلس سنا ، به روز نامه صبح کابل می گوید که این بررسی درولسوالی های پنجوایی ، ژیری و ارغنداب ولایت کندهار انجام شده است .

 بررسی تازه هیئتی از مجلس سنا نشان می دهد که سه صد پاسگاه امنیتی درسه ولسوالی ولایت کندهار ، به گونه عمدی تخلیه شده تا طالبان کنترول آن ها را به دست بیاورند.

 روزنامه 8 صبح مطلب تحت عنوان دانشجویان هراتی ” دروازه هوشمند مهار کرونا ” ساختند ” نوشته است  . حدود پنج ماه پیش گروهی از دانشجویان دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه هرات به این فکر افتادند که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستگاهی بسازند آن ها تیمی چهارنفری تشکیل دادند و ایده ساخت” دروازه هوشمند مهار کرونا به ذهن شان رسید.

باتمام مشکلات موجود ، اعضای تیم موفق شدند ” دروازه هوشمند مهار کرونا “را بسازند . این دروازه هوشمند با دستگاه های تب سنج ضد عفونی کننده و شمارش افراد مجهزاست و اگر دمای بدن فرد از “37 درجه” بالاترباشد ، باز نمی شود و کسی نمی تواند ازآن عبور کند. شوخک …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا