تبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه های غیر حکومتی در کابل

کابل/ 31سنبله/ باختر
شماری محدود از روزنامه های چاپی غیر دولتی در پایتخت٬ به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارش های را دربارۀ رویدادهای جاری منطقه و جهان نشر کرده اند.
روزنامه آرمان ملی٬ در برگ نخست تحت عنوان «روزجهانی صلح با شهروندان افغانستان در انتظار شنیدن خبر خوش از قطر» نوشته کرده است.
از روز جهانی صلح٬ امسال در حالی بزرگداشت می شود که بحران ویروس کرونا بر زندگی مردم در سراسر جهان سایه افگنده است، بیش از سی و یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده است و نزدیک به یک میلیون نفر بر اثر آن جان داده اند.
به این دلیل آنتونیوگوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد از همه جوانب درگیر در سراسر جهان خواسته است که دراین روزآتش بس کنند و راهی برای نجات جان انسان ها باز کنند.
همچنان این روزنامه در همین صفحه٬ مطلب را زیر عنوان وزارت صحت: باز شدن پوهنتون ها سبب گسترش شیوع کرونا نشده است.
وزارت صحت عامۀ کشور گفته که بازشدن پوهنتون ها سبب گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور نشده است٬ بناً مکاتب دولتی نیز برروی تمامی دانش آموزان باز می شوند.
این روزنامه٬ مطالب دیگری را نیز تحت عنوان وزارت مالیه، بودجه برنامۀ دسترخوان ملی به بالاتر از سه صد میلیون دالر افزایش می یابد٬ نشر کرده و نوشته است: وزارت مالیه اعلام کرده که جامعه جهانی و بانک جهانی خواستار شامل شدن ولسوالی های ناامن در برنامۀ دسترخوان ملی شده اند که با این وجود هزینۀ این برنامه به بیش از سه صد میلیون دالر افزایش خواهد یافت.
روزنامه 8صبح٬ در صفحه اول تحت عنوان نشست گروه های تماس هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان عصر روز یکشنبه سی وم سنبله، در دوحه برگزار شده است٬ نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت درتویتی نوشته است که در این نشست کاری که چند ساعت دوام کرد، روی کارشیوۀ مذاکرات صلح افغانستان بحث شده است.
به گفته او، پیش رفت هایی در زمینه حل “موارد اختلافی” به دست آمده است و به زودی کار شیوۀ مذاکرات صلح نهایی می شود.
این روزنامه مطالبی دیگری را تحت عنوان که وزارت داخله می گوید: یک موتر مملو از تابلیت “کا” را در شهر کابل ضبط و دو نفر را در پیوند به آن بازداشت کرده است.
طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله روز یکشنبه سی ام سنبله به روز نامۀ 8صبح گفت که این موتر از ساحۀ “پل چرخی ” کشف و ضبط شده است.
روزنامه افغانستان ما٬ در صفحه اول زیر عنوان نقش سازمان ملل در روند تحکیم صلح افغانستان “نگاشته دست یافتن به صلح، به معنای پایان جنگ و منازعه و حرکت پایدار به سمت نوسازی و توسعه درسایه” جامعۀ دموکراتیک، یکی از دیرینه ترین و عالی ترین آرزو و خواست مردم افغانستان است. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا