اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

هفتۀ تاریخ و گرامی‎‎‎داشت از نخبگان کشور

 کابل/ ۱۹جدی/ باختر

 هفته یی که گذشت، هفتۀ تاریخ نامگذاری شده است و وزارت اطلاعات وفرهنگ درهماهنگی وهمکاری با شماری ازنهادهای غیر دولتی به مناسبت این هفته برنامه هایی راه اندازی کرد واز سالگرد وفات ملا فیض محمد کاتب هزاره وهمچنان حسن کاکړ، دو تاریخ نویس نامدار کشوربا برگزاری نشست های علمی، یاد بود به عمل آورد.

گرامیداشت ازهفتۀ تاریخ، بهترین فرصت بود که از نخبگان کشور، صاحبان و سروران فکر و اندیشۀ این سرزمین نکوداشت شود.

مفسر آژانس اطلاعاتی باختر این موضوع را به بررسی و تحلیل گرفته است و می نگارد:

برنامه های هفتۀ تاریخ مورد تقدیر و تحسین روشنفکران کشور وهمچنان رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری در جلسۀ اخیر کابینه این ابتکار وزارت اطلاعات وفرهنگ را ستود و وظیفه داد که سال ۱۴۰۰ باید سال گرامیداشت از شخصیت های نامدار کشور باشد. او از امام بخاری، امام ترمذی، خان عبدالغفارخان و امیر علی شیر نوایی نام برد و به نهادهای مربوط هدایت داد که در این زمینه آمادگی بگیرند وهمچنان بر ایجاد یک دیدگاه واضح تاریخی تاکید کرد.

به آغاز سال ۱۴۰۰ دوماه و ده روز باقی مانده است. زمان به سرعت درگذر است، نهادهای مربوط به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ باید از همین حالا روی ایجاد برنامه ها و دیدگاه تاریخی و گرامیداشت از نخبگان و پیشکسوتان این سرزمین تاریخی که در غنامندی، گسترش، رشد و تکامل فکر و اندیشۀ اسلامی و بشری نقش ایفا کرده اند، کار کند.

یکی از نقیصه ها وخلاها در کشورهای عقب مانده یی مانند افغانستان، این است که یا به شخصیت های گذشتۀ تاریخی و علمی شان ارزش کافی نمی دهند و آنان را فراموش می کنند و یا هم این که نمی توانند چنین شخصیت ها را آن چنانی که لازم و سزاوار شان وشوکت آنان است، به جهانیان معرفی کنند. به گونۀ مثال، زمانی از فلسفه و اندیشۀ عدم تشدد یادآوری می شود، همه از مارتین لوترکینگ، نیلسن ماندیلا و گاندی صحبت می کنند و در مورد خان عبدالعفارخان چیزی نمی گویند؛ حالانکه خان عبدالغفار خان در این منطقه پیشکسوت فلسفه و اندیشۀ عدم تشدد است. برای بازتاب اندیشه های عدم تشدد مارتین لوترکینگ، نیلسن ماندیلا و گاندی کشورهای مربوط کار کرده اند، کتاب نوشته اند، فلم ساخته اند و حتا تدریس مفکورۀ آنان شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی نسل های شان شده است. پرسش این جاست که ما برای بازتاب اندیشه های خان عبدالغفارخان به عنوان رهبر مبارزۀ آزادی خواهانۀ نیم قارۀ هند و پیشآهنگ فلسفۀ عدم تشدد چه کاری انجام داده ایم؟ پاسخ روشن است: متاسفانه کاری انجام نشده است.

در شرایط دشوار کنونی که جامعۀ ما قربانی خشونت، افراط گرایی و بنیاد گرایی است، ما به اندیشه های عدم تشدد خان عبدالغفارخان نیاز داریم و هدایت رییس جمهوری کشور بهترین فرصت را مهیا می کند که از آن باید برای بازتاب اندیشه های خان عبدالعفارخان و دیگر نخبگان؛ صاحبان وسروران فکر و اندیشۀ این سرزمین باستانی استفادۀ بهینه کنیم.

 ن.ش. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا