امنیت

هفده قاچاقبر تا بیست سال حبس محکوم شد

پولیس ملی افغان ، هژده تن را که به ظن قاچاق مواد مخدر از ولایات مختلف کشور بازداشت نموده بودند، هفده تن آنها از جانب محکمه استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر به حبس پنج سال تا بیست سال محکوم به مجازات شده و یک تن آن نسبت نبود دلایل الزام بی گناه شناخته شد.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر در خبر نامه که از آن طریق منتشر شده آمده است، از نزد مظنونین، بطورمجموعی مقداری 1093 کیلوگرام مورفین، بیش از 17 کیلوگرام هیروئین و567 کیلوگرام تریاک کشف و ضبط شده است.

دو زن که شامل محکومین جرایم قاچاق مواد مخدر میباشند، تمامی آنان از باشنده گان ولایات ننگرهار،نیمروز،هلمند و کنرها اند.

از جانب دیگر:از میان هژده تن مظنون بازداشت شده توسط پولیس ملی کشور،یک تن سرباز قوماندانی امنیه ولایت تخار نسبت نبود دلایل الزام علیه اش از محکمه نامبرده برائت گرفته است.

محکمه ابتدائیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بتاریخ هشت عقرب سال روان، یک مرد را که از پاکستان به افغانستان 16صد بشکه تیزاب نوع از (اسیدکلورهایدریک) که از آن در ساختار مواد مخدر بکار میرود قاچاق کرده بود، به هفت سال حبس محکوم به مجازات نمود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا