اخبارجامعه

هفده پروژه در لوگر به بهره برداری سپرده شد

 پل علم /  17 قوس / باختر

کار ساخت هفده پروژه عام المنفعه دربخش های زراعت، منابع طبیعی، آبیاری ومالداری در جریان یکسال تکمیل شد و امروز به بهره برداری سپرده شد.

عبدالله تسل رییس زراعت آبیاری ومالدری لوگر به خبرنگارآژانس باخترگفت  که این پروژه ها شامل شبکه آبیاری، احداث قوریه مثمر، خدمات صحت حیوانی، کانال ها،اعمارسربندآب ،توزیع وایجاد 20 قطعه نمایشی زعفران، احداث وایجاد 1707 جریب باغ های عادی، اعمار350 ذخیره (پیاز،کچالو وکشمش خانه) احداث قوریه ها ومراکزجمع آوری شیراست که در مرکز و ولسوالی های لوگر در یک سال به هزینه 318.6 میلیون افغانی به کمک مالی وزارت مالیه وکمک بانک جهانی ودونرها ساخته شده است.

تسل افزود که کار ساخت هفده پروژه دیگرنیز به هزینه یکصدوپنجاه وپنج میلیون افغانی در سال آینده در مناطق مختلف لوگر آغاز خواهد شد.

دربرنامه که به این مناسبت در لوگر برگزارشد، محمد اجمل شاه پور والی لوگر گفت: تطبیق پروژه های عام المنفعه نشانه یی تعهد دولت دربرابرمردم است، وی اضافه کرد که پروژه های حیاتی و زیر ساخت ها باعث رشد و ترقی یک ملت می شود و باید مردم از پروژه های عام المنفعه حفاظت کنند .

 والی لوگرافزود که با تامین صلح و همکاری مردم کشور بیشتر به سوی رفاه و آبادانی خواهد رفت.

این درحالی است که دوصد وپنجاه و هفت پروژه عام المنفعۀ دیگرکه شامل کانال، کاریز، چاه آب آشامیدنی، اعماروکانکریت ریزی سرک های فرعی، شبکه آبرسانی است بیست روزقبل به بهره برداری سپرده شد.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا