امنیت

همکاریهای نظامی میان افغانستان واردن افزایش یافته است

همکاریهای نظامی میان افغانستان واردن خصوصاً" در زمینه آموزش افسران طبقه اناث افزایش یافته است.

لوی درستیز وزارت دفاع ملی میگوید، اولین بار در حدود صد سرباز افغان در سال 2007 دراردن آموزش دیدند، فعلاً" مربیان طبقه اناث اردن سربازان و افسران طبقه اناث وزارت دفاع ملی را آموزش نظامی میدهند.

سیزده خانم دیروز در یک محفل ، بعداز سپری کردن دوره آموزشی به اردوی ملی پیوستند.

 این سومین دوره فراغت طبقه اناث میباشد که توسط مربیان اردنی آموزش داده میشوند.

 رقم سربازان و افسران طبقه اناث به سه صد وسی وشش نفر رسیده است  .

 مریم یوسفی یکتن از سربازان آموزش دیده گفت، ما بسیار خوشحال هستیم که تربیت و آموزش ما را افسران مسلمان اردنی برعهده داشتند تا مربیان غربی .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا