فرهنگ

هوتل کابل سرینا ۱۶۸ میلیون دالر مقروض وزارت اطلاعات و فرهنگ است

کابل/ ۳۱سرطان/ باختر
به رياست محمد طاهر زهير سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ جلسه فوق العاده شورای عالی شركت هوتل ها در رابطه به ۱۶۸ میليون دالر بدهی هوتل كابل سرينا به وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر، محمدطاهر زهير حصول ماليات دولت را يكی از وجايب مهم وزارت اطلاعات و فرهنگ خواند و گفت: بررسی موضوع ۱۶۸ میليون دالر بدهی هوتل كابل سرينا به وزارت اطلاعات و فرهنگ يك موضوع مهم است كه بايد به آن پرداخته شود.
در اين جلسه ذبيح الله احسان٬ رييس شركت هوتل ها درباره قرض هوتل كابل سرينا معلومات ارائه كرد و گفت: هوتل سرينا از سال ۲۰۱۰ تاكنون در مجموع مبلغ ۱۶۸ میليون دالر از بابت نپرداختن اجاره اين هوتل مقروض وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
وی همچنان گفت: صورت حساب كه از عوايد اين هوتل در طول اين سال ها ارائه شده است٬ شفاف نيست، چون عوايد هوتل كابل سرينا در مقايسه با هوتل سپين غر در جلال آباد كمتر است. 
وی افزود: هوتل كابل سرينا بعد از بازسازی در سال ۲۰۰۵ برای سی سال به مالك فعلی آن اجاره داده شد كه بر اساس قرارداد٬ از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ اين اجاره دار از حق پرداخت اجاره معاف بود. از سال ۲۰۱۶ تا چند ماه سال جاری ميلادی ۱۶۸ میليون مقروض است.
همچنان رييس شركت هوتل ها مي گويد كه با ارسال چندين مكتوب به اداره هوتل به خاطر پرداخت حق الاجاره تاكنون هوتل كابل سرينا در زمينه اقدام نه كرده است.
صفت الله وزيری٬ مسوول مالی هوتل كابل سرينا در اين جلسه مي گويد كه هوتل سرينا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مبلغ ۳۲ میليون دالر به شركت هوتل های وزارت اطلاعات وفرهنگ پرداخته است و ۱۰۰ میليون دالر از وزارت اطلاعات و فرهنگ مقروض است.
وی همچنان ادعا دارد كه وزارت ماليه سال گذشته مبلغ ۴۱۶ هزار دالر را از حساب هوتل كابل سرينا بابت ماليه وضع كرده است. با وجود آن كه هوتل كابل سرينا به اساس قرارداد عقد شده٬ برای ده سال از پرداخت ماليه معاف بود.
از جانبی هم مطابق قرارداد بايد دولت افغانستان پارك زرنگار و سرك بين كابل سرينا و دافغانستان بانك را در اختبار هوتل قرارمي داد كه نداده است. و از اين بابت هم مالك هوتل متضرر شده است.
سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ با شنیدن گزارش هر دو طرف فيصله كرد كه در گام نخست يك هيئت متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و هوتل كابل سرينا توظيف شود که موضوع را به گونه دقيق بررسی كنند و نتايج آن را به مقام های مسوول برسانند.
محمد طاهر زهير همچنان گفت: اگر این هيئت نتواند به نتيجه ملموس برسد آنگاه هيئت جامعتر از نهادهای ذيربط تعيين شود که موضوع را بررسی کند و نتايج آنرا به رياست جمهوری و اداره امور ارائه كنند.
قرار است در آينده نزديك جلسه همآهنگی جهت بررسی موضوع برگزار شود. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا