سیاستاخبار

هیئت مذاکره کننده صلح درمورد تصامیم بعدی شان به اعضای مجلس معلومات ارائه کردد

کابل/ ۸ جدی/ باختر

هیئت مذاکره کننده صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیش ازچاشت امروزدرمورد گفت وگوهای صلح دوحه وتصامیم بعدی شان به اعضای مجلس سنا طی نشستی معلومات ارائه کردند.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، نخست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مشرانوجرگه بازگشت هیئت را به کشور وحضورشانرا به مجلس سنا خیرمقدم گفته اززحمات وتلاش‌های شبانروزی هیئت درجریان سه ماه درقطرابرازقدرانی کرد.

 سپس محمد معصوم ستانکزی رییس تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان معلوماتی مفصلی درمورد چگونگی پیشرفت‌ها در روند مذاکرات صلح، چالش‌ها درزمینه و اجندای مذاکرات درمرحله دوم گفت وگوهای صلح را با سناتوران شریککرد و گفت طرح‌ها ودیدگاه‌های اعضای سنا، در روند صلح وگفتگوها، برایشان خیلی با اهمیت وارزشمند است.

 سپس فضل‌هادی مسلم یار به نمایندگی ازاعضای مجلس ازوحدت نظر، صبروحوصله هیئت جانب دولت تمجیدکرد، با مطرح کردن یک سلسله نظریات این مجلس گفت مشرانوجرگه به صراحت درگفت وگوهای صلح بالای نظام جمهوریت ودستاوردهای دو دهه گذشته به شمول نقش وجان فشانی‌های نیروهای دلیرقوای مسلح، آزادی بیان وحقوق بانوان حمایت می‌کند ودرضمن مجلس سنا همواره ازگفت وگوهای صلح وهیئت مذاکرکننده عمیقاً پشتیبانی کرد انتظاردارد که درمرحله دوم گفت وگوهای صلح هردوطرف به یک آتش بس دایمی که خواست عمده واساسی شهروندان می‌باشد نایل آیند. احمد ضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا