سیاست

والی بغلان: حمایت ازنظامیان کشوروجیبه ملی است

پلخمری 8 حوت باختر
والی بغلان می گویدکه حمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشور وجیبه ملی مردم افغانستان است.
عبدالحی نعمتی والی بغلان در مصاحبه یی با خبرنگار آژانس باخترگفت: نهم حوت مصادف است به روزملی حمایت از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور که همه ساله ازین روز در سراسر کشور به نیکویی تجلیل وبزرگداشت می شود.
والی بغلان گفت که حمایت از نیروهای دفاعی وامنیتی یک وجیبه ملی مردم افغانستان است وازاین  نیروهامنحیث پاسداران ووارثان اصلی این سرزمین یادکرد.
والی بغلان اضافه کرد، نهم  حوت روزملی حمایت از نیروهای دلیر امنیتی ودفاعی کشوریک روزخجسته برای رزمندگان راه آزادی واستقلال کشورویک روز ماندگار درتاریخ مبارزات آزادی خواه ورشادت های مردم افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی ودفاعی کشوراست.
اوگفت که فداکاری های نیروهای امنیتی ودفاعی در راه دفاع از صلح، حاکمیت ملی،تمامیت ارضی،پاسداری ازدست آورد ها قابل قدراست ومردم سپاس گذار رشادت، پایمردی وجانبازی آنان استند وبا دل وجان از آنان حمایت وپشیبانی می کنند.
والی بغلان منسوبان امنیتی دفاعی کشوررا نورچشم مردم یاد کرد وگفت که از روزنهم حوت دربغلان متفاوت از سال های گذشته با عظمت وشکوهمندی خاص آن تجلیل خواهد شد.
والی بغلان ازمردم خواست نظامیان کشورکه حافظ ابرو وعزت مردم خود هستند حمایت همه جانبه کنند.
انجنیر عبدالحی نعمتی والی بغلان از مخالفان دولت خواست تا از جنگ با نیرو های امنیتی ودفاعی دست بکشند وبه روند صلح یکجا شوند وفریب آنانی رانخورند که چشم به راه انحلال اردوی این کشوراند.قیوم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا