جامعه

والی هرات از مخترعان دروازۀ هوشمند تمجید کرد

هرات/ ۱۲جدی/ باختر
گروهی از محصلان پوهنتون هرات که موفق به ساخت، دروازه هوشمند جهت مبارزه با ویروس کرونا شده اند، مورد تمجید والی قرارگرفتند.
گروهی از محصلان پوهنحی کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات متشکل از مهسا قیومی، زینب محمدی، فاطمه ذبیحی و همایون محمدی اقدام به ساخت دروازۀ هوشمندی کردند که افراد را شمارش، ضدعفونی و همچنان درجه حرارت بدن شان را سنجش می کند.
کار کرد این دروازه طوریست که در مرحلۀ نخست در هنگام ورود افراد بطور اتوماتیک روشن می شود، در مرحلۀ دوم بدن شخص را بطور کامل ضدعفونی و در مرحلۀ سوم درجه حرارت شخص را سنجش می کند.
این محصلان می گویند: حکومت اگر آنان را حمایت مالی کند، می توانند به میزان قابل نیاز افغانستان ازاین دروازه ها تولید کنند.
سازندگان این دروازه، با هزینۀ یک هزار دالر امریکایی، پنج ماه را صرف دیزاین و اجراء این پروژه کردند.
با سرمایه گذاری بیشتر قابلیت های این دروازه نیز افزایش یافته می تواند. در صورت سرمایه گذاری بیشتر و نصب فلز یاب براین دروازه، امکان استفاده از آن در دروازه های مساجد، مدارس، مکاتب و پوهنتون‌ها وجود دارد.
والی هرات می گوید: توجۀ حکومت را بر پروژۀ بزرگ این محصلان جلب خواهد کرد. ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا