اخبارجامعه

وزارت امور زنان، روند توزیع تذکره برقی را برای زنان در مکان های سلب آزادی راه می اندازد

 کابل /۲۳ جدی/ باختر

 وزارت امور زنان در نظر دارد که به همکاری ادارۀ مرکزی احصائیه، برنامه توزیع تذکره برقی را برای زنان محبوس و زنان که مورد خشونت قرار گرفته اند به راه اندازد.

 یک منبع خبری وزارت زنان به خبرنگارآژانس باختر گفت: وزارت زنان در نظر دارد که برنامۀ توزیع تذکره برقی در محلات سلب آزادی برای زنان محبوس و محلات دیگر که در آن زنان مورد خشونت قرار گرفته اند و نگهداری می شوند و همچنان مرکزاصلاح و تربیت اطفال به راه بیندازدکه  به این منظور کار روی یک طرح آغاز شده است.

سپوژمی وردک معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان و محمد هارون ابراهیمی رییس پلان و پالیسی ادارۀ ملی احصائیه دراین مورد جلسه های کاری داشته اند.

 با توزیع تذکره برقی برای زنان محبوس و زنان که مورد خشونت قرار گفته اند٬ سهولت ها در اداره های حقوقی به میان خواهد آمد.

 مقام های وزارت امور زنان امید وار اند که با ارزیابی پیش نویس این طرح به زودی تفاهمنامه، در این خصوص میان وزارت امور زنان و اداره احصائیه مرکزی امضا شود. نوریه زیوری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا